Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

1.júla 2011

alt

Posledný júnový víkend sa v Novej Bystrici konali Kultúrne dni obce. Leto sme úspešne zahájili trojdňovou akciou, pričom každý deň sa niesol v inom štýle. Podujatie takýchto rozmerov sa uskutočnilo v našej obci po prvýkrát. Projekt Dni kultúry  v obciach Nová Bystrica a Horní Lomná je realizovaný cez operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kultúrne dni otvorila v piatok podvečer domáca kapela Core of Hell z Novej Bystrice, ktorá vyvolala v divákoch  rockovú náladu.

Po nich sa predstavili skupiny Haluzotvoristika z Čadce a Mad Frequency z Turzovky. Veľký úspech následne zožala aj skupina Team Revival z Ostravy a vyvrcholením celého večera bolo vystúpenie známej žilinskej skupiny Arzén. Po dávke kvalitnej hudby sa o zábavu do neskorých nočných hodín postaral DJ Pietro.

Sobota bola venovaná folklóru a ľudovým tradíciám. Už od poludnia vystavovali občania Novej Bystrice v stánkoch svoje ručné práce a remeslá. Poobede nás privítal starosta obce a milým programom sa predstavili žiaci ZŠ a MŠ Nová Bystrica, po ktorých sa predviedlo ďalších 16 vystupujúcich. Diváci mali možnosť pozrieť si vystúpenia speváckych skupín (Polianka, Dolinka), ľudovej hudby (napr. Kováčovci, Kubalovci, Tomčalovci) a tanečných a folklórnych skupín (napr. FS Radôšťan, FS Drevár, FS Kelčovan, FS Kuk a FS Rozsutec). Medzi divácky najatraktívnejšie patrilo vystúpenie chorvátskej skupiny Skus bratov Banasovcov. Krátko po zotmení sa vytvoril sprievod, ktorý sa za hlasitého spevu presunul k svätojánskej vatre. Táto bola slávnostne zapálené starostom obce. Po skončení folklórneho programu sme sa tanečne zabávali s hudobnou skupinou Relax.

            Slávnostnú nedeľu sme začali svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorá bola obetovaná za našu obec. Kostol bol úplne plný, nakoľko všetci sa tešili na vdp. Pavla Mičúcha, ktorý celebroval svätú omšu na Novej Bystrici po dlhých jedenástich rokoch. Svätú omšu spestrili svojim naozaj krásnym a dojímavým speváckym vystúpením aj chorvátske ženy spolu so skupinou T.S DYACO Tamburaši. Na záver starosta obce vyjadril vdp. Pavlovi Mičúchovi poďakovanie za to, že prijal pozvanie a poprial mu veľa zdravia a Božej pomoci pri jeho ďalšej duchovnej práci. Po svätej omši starosta obce privítal hostí z partnerskej českej obce Horní Lomná Poobede sa na futbalovom ihrisku odohrali dva zápasy v priateľskej atmosfére, a to medzi domácim mužstvom a mužstvami z Česka i z Chorvátska. Program vyplnila ukážka dobrovoľných hasičských zborov obce Nová Bystrica a obce Horní Lomná. Podvečer sme sa rozlúčili s našimi zahraničnými priateľmi a odniesli si krásne spomienky z vydareného víkendu.         

            Veľká vďaka patrí predovšetkým organizátorom kultúrnych dní za skvelú prípravu celej akcie, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom chode kultúrnych dní. Poďakovanie patrí taktiež sponzorom, a to: František Šadibol,Peter Halvoník,Ladislav Maruna ,Milan Kotvas, RD Stará Bystrica, Daniel Janek, Helena Rajteková, Pekáreň Vilija ,Hostinec Jeleň- Irena Kubinčanová, Miroslav Raček- Drinks, Klibos Zakamenné, Pizzeria Verona - Ondrej Lompart, Dušan Šadibol, Ľubomír Griga. Posledné poďakovanie patrí všetkým občanom ,ktorý sa postarali o našich hostí z Chorvátska.

Veríme, že prvý ročník len rozbehne snahu o pokračovanie v budúcnosti a takéto krásne podujatie sa stane pre obec tradíciou.

 

Ing. Denisa Šulganová

zskmojekysucekysucke muzeum