Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

16.mája 2011
Active ImageV obci Nová Bystrica sa už niektoré podujatia  stali počas roka tradičnými. Jedným z nich je aj sviatok našich mamičiek – Deň matiek- ktorý si každoročne pripomíname. Tento rok nám to vyšlo aj s dátumom, pretože 8. máj –Deň matiek – pripadol na nedeľu. A práve v túto nedeľu sme pripravili veľkú pestrofarebnú kyticu pre naše mamičky.

Už od obeda sa dom kultúry postupne zapĺňal účinkujúcimi a divákmi. Spolu s deťmi ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka sme pripravili program a detskými prácami sme vyzdobili celý vestibul a priestory sály.  

Obec Nová Bystrica pripravila malý darček pre každú mamičku, rozkvitnutý karafiát. Presne o 14.00 hod. Mgr. Jančulová privítala prítomných a celú slávnosť otvoril žiak štvrtého ročníka Tadeáš Vakula peknou básničkou. Po ňom sa prítomným prihovoril starosta obce Ing.Balačin a potom sa už na javisku striedali deti so svojimi vystúpeniami. Celý program spestrila gospelova skupina EBED z Krásna nad Kysucou, ktorej vystúpenie sa tiež páčilo. Aj ženská spevácka skupina Dolinka a malí tanečníci a heligónkari spríjemnili celé popoludnie. Program trval vyše dvoch hodín  a bol veľmi pestrý a pekný.
Na záver všetkých účinkujúcich prítomní odmenili veľkým potleskom. Mamičky boli pyšné na svoje ratolesti a deti boli zase hrdé, že mohli ukázať čo v nich je.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave celého popoludnia ,  a to predovšetkým učiteľom a žiakom ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka, Školskému stredisku pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Obecnému úradu Nová Bystrica, kultúrnemu referentovi Vladkovi Tomčalovi, speváckej skupine Dolinka, gospelovej skupine EBED.

 

                                                                                             


Mgr. Elena Jančulová


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum