Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 1.mája 2011
p1160769_smallDňa 17.4.2011 sa v kultúrnom dome v Novej Bystrici uskutočnil V. ročník výstavy ručných prác. Výstavu organizovali a zabezpečovali členky sociálno- zdravotnej komisie pri OZ Nová Bystrica Mgr. Štefánia Strapáčová a PhDr. Monika Halvoníková v spolupráci s kultúrnym referentom Vladimírom Tomčalom.


         Výstava bola veľmi pestrá a zaujímavá najmä vo využití a spracovaní dreva, v majstrovstve háčkovania a vyšívania obrusov, v maľbe obrazov, ale aj v sviežich jarných dekoráciách spojených s Veľkonočnými motívmi. Kulisu výstavy veľmi pekne dotvárali umelecké fotografie a fotografie zo života v našej obci. Počas celého dňa sme mohli vidieť ručnú prácu „šperkárky“, ktorej pod rukami vznikali náušnice, náramky a náhrdelníky.Výstavu  v čase od 9.00 do 16.30 navštívilo takmer 200 ľudí, ktorí rozhodli svojím hlasom o prvých troch miestach a to nasledovne: 


1. miesto : Ján Pišoja  - drevorezby
2. miesto : Katarína Prídavková – maľované obrazy
3. miesto : Anna Ondrovičová – veľkonočné dekorácie 


Títo ocenení získali finančnú odmenu a veľkonočný balíček. Finančnú odmenu, veľkonočné balíčky, košíčky, muškáty a ostatné vecné ceny získali aj ďalší vystavovatelia (mená  uvádzame v abecednom poradí): Mgr. Oľga Boriková, Mária Borovičková,  Marcel  Brisučiak, Emília Čierňavová, Vilma a Alenka Čierňavová, Martin Dubovický, Štefánia Halvoníková, Mária Chmúrová, Mgr. Ľubomíra Jakubíková, Lenka Jančulová, Marianna Jančulová, Veronika Jančulová, Yvetta Joneková, Štefánia Kolenová, Mária Konečná, Emília Mikolášová, Ing. Ján Mikoláš, Ing. Miroslav Pavelek, Štefánia Poláčková, Emília Radôšťanová, Mgr. Eva Šimášková, Anna Šumská, Ján Šutiak, Jozef Talapka, František Vojtek, Pavol Vrábel a Jozef Žovin.
Milou vecnou cenou boli odmenené aj deti vyžadujúce zvláštnu starostlivosť a to Zuzana Halvoníková a Andrejka Plaštiaková.

     

Ceny vystavovateľom odovzdával starosta obce Ing. Jozef Balačin po krátkom príhovore, v ktorom vyzdvihol najmä zručnosť vystavovateľov a možnosť prezentovať svoju tvorbu počas dní obce Nová Bystrica v termíne 24-26.6. 2011 v samostatnom stánku. Po vyhodnotení výstavy si mohli všetci prítomní posedieť pri malom občerstvení v kysuckej izbe.
         Každým rokom vidíme, že je neustále čo vystavovať, čomu sa veľmi tešíme a sme radi, že môžeme pokračovať v tejto veľmi peknej tradícii, ktorá nás presviedča o šikovnosti a zručnosti našich občanov. Touto cestou zároveň ďakujeme vystavovateľom za ich čas a  ochotu zúčastniť sa výstavy a reprezentovať nielen seba, ale aj obec. Ďalej ďakujeme sponzorom: p.Janke Hulákovej, p. Eve Mokryšovej, p. Štefánii Strapáčovej, p. Milanovi Svitkovi, p. Dušanovi Šadibolovi, p. Jánovi Šutiakovi a Obecnému úradu Nová Bystrica. Predovšetkým za pomoc pri občerstvení ďakujeme p. Anne Ondrovičovej a p. Dane Slivkovej. V neposlednom rade ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí sa výstavy zúčastnili a zapojili sa do nej hlasovaním, ktorým určili poradie súťažiacich vystavovateľov.
         V závere chcem popriať skalným vystavovateľom veľa zdravia a tvorivosti pri vytváraní nových diel a tým, ktorí ešte nevystavovali odvahu a chuť „vyjsť s kožou na trh“ do budúcej výstavy, ktorá bude hádam o rok. Tešíme sa .         

                                                                                                           
                                                                                                          PhDr. Monika Halvoníková
       


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum