Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

27.januára 2011
cimg0883_smallDeň 7. január 2011 bude pre Novobystričanov veľmi významným dňom. V tento deň sa uvádzala do života kniha o Novej Bystrici, ktorá je vôbec prvou knihou o našej obci. Preto sme všetci zainteresovaní dali hlavy dokopy a snažili sme sa pripraviť tento deň  tak, aby nás čo najlepšie reprezentoval. O 13.00 hod sa konala svätá omša, ktorú celebroval pán farár Stanislav Capiak  .O 14.00 hod sa začali schádzať občania do domu kultúry. Vo vstupnej chodbe si návštevníci mohli pozrieť výstavku žiackych prác s témou rozprávky a každý dostal pamätný list z tejto udalosti.

V sále sa premietali cez diaprojektor fotografie zo života našich spoluobčanov a našej obce. Boli to staré fotky, ktoré mnohým pripomenuli ich mladosť. Medzi našich hostí patril aj Mons. Viliam Judák - nitriansky diecézny biskup, ktorý je aj zároveň jeden z autorov knihy a promótor knihy Prof. Peter Liba. Slávnostnú atmosféru celého popoludnia podčiarkli aj prítomní hostia, ktorých si pozvali autori knihy Mgr. Milan Lalinský, Mgr.Eva Joneková a PaedDr. Jaroslav Velička.  V úvodnej časti sme ponúkli prítomným kultúrny program zložený z pásma piesní, tanca a hudby na ľudovú nôtu v podaní členov krúžku ľudového tanca, mladých heligonkárov, ŽSS Dolinka a ĽH Kováčovcov. Veľmi milo prekvapila malá Dominika Halvoníková svojím spevom za doprovodu heligónky, na ktorú hral jej brat Patrik. Aj Viktorka Kuricová a Deniska Slučiaková zaujali svojimi recitáciami.

Hlavnou časťou celého popoludnia však bolo uvedenie monografie o Novej Bystrici do života. Keďže to je vôbec prvá kniha, bola položená v košíku s perím a promótor Prof. Peter Liba ju posypal obilím, ktoré je symbolom chleba a  k životu ho  potrebuje každý človek.
Na záver   pri tejto príležitosti odovzdal  starosta obce Milan Kotvas ocenenia občanom , ktoré im udelilo Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica:
Cenu obce Nová Bystrica za dlhoročnú a obetavú prácu pri rozvoji obce Mgr. Milanovi Lalinskému, MvDr. Ivanovi Lukšíkovi, Jánovi Slučiakovi a  Jánovi Križanovi in memoriam.
Cenu starostu obce Nová Bystrica za príkladnú prácu pre rozvoj obce Alexandrovi Grigovi, Milanovi Bubrínovi, Rudolfovi Petrekovi ,Mgr. Elene Jančulovej.


                                                                                                       Mgr. Elena Jančulová


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum