Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

p1110059_smallNa Vianoce aj najmenšia hviezdička
svieti ako za dňa bieleho,
ba aj noc je biela ako ovečka.
A to všetko udeje sa pre Neho.
Pre Ježiška, najmenšieho na svete,
ktorému však klaňajú sa králi,
pre ktorého - ak to ešte neviete -
len v maštali voľné miesto mali.
Na Vianoce také ticho nastane,
že je počuť v každom kúte zeme
tichulinké,nežné klopkanie
Ježiškovho srdca v Betleheme.V prvý sviatok vianočný sa mali možnosť aj občania Novej Bystrice zúčastniť v miestnom kostole Jasličkovej pobožnosti. Už pred druhou hodinou prichádzali do kostola účinkujúci, aby si ešte raz zopakovali niektoré svoje scénky. Úderom štrnástej hodiny sa pred očami prítomných začal odvíjať príbeh narodenia malého Ježiška, korého postupne obdarovali pastieri, ale aj traja králi .Týmto narodenie zvestoval anjel a cestu im do Betlehema ukázala hviezda. Celý príbeh bol veľmi verne stvárnený dospelými, ale aj detskými dobrovoľníkmi, ktorí na podnet Evky Pišojovej a Michala Kurica spoločne nacvičili . K jednotlivým postavám a výstupom pristupovali všetci s plnou zodpovednosťou a pokorou a bolo vidieť, ako naplno prežívajú všetci svoje úlohy. Prítomní ich odmenili veľkým potleskom. K príjemnej atmosfére prispel aj spevokol pod vedením Mgr. Katky Pavelkovej, ktorý nám zaspieval vianočné koledy. Aj detský spevokol pod vedením Evky Pišojovej a Michala Kurica svojimi piesňami potešil prítomných. Detskí heligonkári pod vedením Vladka Tomčalu zahrali zmes piesní , ženská spevácka skupina Dolinka  zaspievala koledy. Na záver nám zahrala ľudová hudba Kováčovci a spoločne sme jasličkovú pobožnosť ukončili krásnou piesňou Tichá noc.
Treba poďakovať všetkým , ktorí túto jasličkovú pobožnosť iniciovali a pripravili. Sú to všetko dobrovoľníci -amatéri, ktorí obetovali veľa svojho osobného času na prípravu celého podujatia. Ich námaha však nebola zbytočná. V tomto vianočnom čase potešili veľa ľudí. A o to im všetkým išlo.

 

 


 Mgr.Elena Jančulová
Foto:Ján Šutiak


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum