Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageVianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného obdarúvania. Aj naše deti si pre nás všetkých pripravili darčeky vo forme scénok, básničiek, vinšov a kolied , ktoré nám predviedli na Vianočnej akadémii v kultúrnom dome. Pri vchode nás vítali anjeli s perníkmi, ktoré napiekli pani kuchárky a vyzdobili ich dievčatá z redakčného krúžku a panie učiteľky zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Celá sála bola vyzdobená prácami žiakov, v rohu atmosféru dopĺňal krásne vyzdobený stromček a na javisku boli naaranžované jasličky. V programe sa predstavila aj ženská spevácka skupina Dolinka, ktorá peknými koledami otvorila celý program. Potom sa už striedali žiaci zo ZŠ s MŠ Vychylovka a ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Záver ako obyčajne patril celý folklóru, kde deti zatancovali ,zaspievali a zahrali ľudové piesne a koledy. Na záver sme si všetci zaspievali vianočnú pieseň – Tichá noc. Nedeľné popoludnie sa vydarilo a všetci zúčastnení odchádzali spokojní a rodičia odchádzali pyšní na svoje ratolesti. Treba poďakovať všetkým, ktorí tento deň pripravili a navodili príjemnú vianočnú atmosféru. Sú to predovšetkým panie učiteľky, ktoré tento program pripravili, panie kuchárky, ŽSS Dolinka, kultúrny referent Vladko Tomčala a deti zo základných škôl.

Mgr. Elena Jančulová

 


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum