Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageV súčasnosti žije na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov (je to 17% populácie). Z toho 61% tvoria ženy – seniorky. Prognóza do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa počet seniorov zdvojnásobí a v roku 2050 môže dosiahnuť až dva bilióny. Podľa odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku.  V takto rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a  poznatky.
Pri tejto príležitosti sa 13.10.2010 v našej obci uskutočnilo stretnutie dôchodcov. Účasť bola vysoká. Záštitu nad celým stretnutím mal pán starosta Milan Kotvas a s prípravou mu pomáhali p. Jana Huláková a p. Eva Joneková.

Chutný obed pripravili šikovné ruky kuchárok obecného úradu p. Emília Fulierová a Jozefína Škorvagová. Pri obsluhe pomohli pracovníčky obecného úradu. Po obede nasledoval kultúrny program, vystúpila skupina Dolinka a žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica pod vedením p. Eleny Jančulovej a p. Vladimíra Tomčalu. Všetkým patrí vďaka. Cítili sme sa veľmi dobre. Stretnutie sa skončilo v neskorých večerných hodinách. Staroba nie je choroba. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. V starobe sa sieť sociálnych kontaktov človeka redukuje. Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že už nie je v spoločnosti potrebný.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent

 


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum