Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Sample Image1. januára 1981 bola uskutočnená integrácia Harvelky a Riečnice do obce Nová Bystrica, z dôvodu výstavby Vodnej nádrže Nová Bystrica. Poslední obyvatelia z obcí sa odsťahovali v roku 1989. Ľuďom sa ťažko sa odchádzalo z miesta, ktoré dovtedy nazývali svojim domovom. Na svoj domov však nemohli zabudnúť a začali organizovať stretnutia. Prvé stretnutie rodákov zaniknutých obcí sa uskutočnilo v roku 1991 na svätej omši pred riečnickým kostolom Narodenia Panny Márie a odvtedy sa stretávajú pravidelne v sobotu medzi sviatkom Petra a Pavla a sviatkom Cyrila a Metoda striedavo v Harvelke a v Riečnici.
Harvelka nemala to šťastie a kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola zbúraná. Posledná svätá omša v nej bola 29. júna 1987. Na mieste pôvodnej kaplnky dali postaviť rodáci Milan Kotvas, súčasný starosta Novej Bystrice, Jozef Roman a Jozef Kasák repliku  pôvodnej kaplnky.

Rodáci sa s láskou vracajú na miesta, na ktorých ich predkovia vždy vyznávali pokoru pred životom a úctu pred človekom a prírodou. Sami sa úctu k svojim predkom a k tomu, čo zostalo z ich domova snažia vštepovať svojim potomkom, a preto sa so svojimi rodinami  zastavujú na jednotlivých dvoroch, ukazujú miesta, kde stál dom, maštaľ, kde stáli domy ich susedov, spomínajú mená. Občas na niektorom dvore pribudne nový kríž ako posolstvo pre budúce generácie ich rodov.
Posledné stretnutie sa pre mnohých začalo už niekoľko dní vopred - prípravou. Samotné stretnutie 3. júla sa začalo o 13. 00 hod. sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Viliama Judák. Pred 25 rokmi - 30. júna 1985 na tomto mieste slúžil svätú omšu za svojich rodákov po tom, čo bol 16. júna 1985 vysvätený za kňaza.
Po svätej omši bol kultúrny program, v ktorom vystupovali rôzne ľudové súbory. Rodáci sa zdržali do neskorých popoludňajších hodín.
Stretnutia sa zúčastnili aj bývalí rodáci bystrickej doliny, dnes žijúci v Chorvátsku, v dedinke Josipovac. Na budúci rok bude už 130 rokov od ich vysťahovania sa do cudziny. Na domov ich otcov však nezabúdajú.

Naši chorvátski hostia sa v pondelok 5. júla 2010 na pozvanie Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa spolu so starostom obce Nová Bystrica Milanom Kotvasom zúčastnili Slávnostnej svätej omše na Slávnosť Cyrila a Metoda v Nitre, kde sa zúčastnili slávnostného biskupského sprievodu.

Mgr. Eva Joneková
foto: autor

Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

Active Image

Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum