Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active Image4. júla 2010 sa uskutočnil už po druhý krát prezentačný deň Obce Nová Bystrica. Tento rok sme sa po zvážení rôznych okolností rozhodli, že sa nebudeme prezentovať na skanzene vo Vychylovke, ale priamo tu u nás, v centre obce pred Obecným úradom.
Už od skorého rána sme pripravovali miesta na sedenie, miesta pre našich remeselníkov a tiež sa začala variť „fazulovica“ s údeným mäsom, ktorá potom  prišla veľmi vhod pre všetky hladné žalúdky.
Od 9:30 hod. už naši remeselníci ponúkali návštevníkom svoje výrobky a v sále Domu kultúry si mohli všetci pozrieť výstavku obrazov Katky Prídavkovej, háčkované obrusy od p. Boríkovej, maľované vajíčka od Veroniky Jančulovej. Zaujali aj drevorezby p. Jána Šutiaka, ale aj drôtené vajíčka od Janky Strapáčovej.
Aj korbáče a trubičky od Oľgy Čierňavovej sa predávali veľmi dobre, tiež bol záujem o med od p. Ľuba Grigu aj o výrobu šindľa, ktorú predvádzal p. Danihel. Veľkému obdivu sa tešili aj záhradné sedacie súpravy vyrobené zo samorastov od Jozefa Žovina.
O 11:00 hod. sa konala za Novú Bystricu svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Novej Bystrici, ktorú celebroval pán farár Stanislav Capiak.

V popoludňajších hodinách sa ľudia začali zhromažďovať k vytvorenému pódiu, kde sa konal o 14:00 hod. kultúrny program. Celý program bol zameraný na ľudový tanec, pieseň a hudbu v podaní domácich tanečníkov, spevákov a muzikantov.
Celej akcie sa zúčastnili aj rodáci z Chorvátska, ktorí prišli na pozvanie DHZ Nová Bystrica a ktorí s nami v obci prežili tri dni.
V závere programu si vyžiadali slovo a odovzdali symbolický dar  miestnym hasičom. Z ich prejavu bolo cítiť dojatie a zároveň pozvali svojich priateľov do Chorvátska.
Celý deň bol zameraný na prezentáciu zručností  našich občanov a na tradičné zvyky tohto regiónu.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkých ktorí prispeli k veľmi dobrému priebehu celej tejto akcie.
Sú to predovšetkým:
Oľga Čierňavová, Iveta Čierňavová, Oľga Varšavová, Oľga Boríková, Katka Prídavková, Ľubo Griga, Vincent Danihel, Jozef Žovin, Veronika Jančulová, Janka Strapáčová, Ján Šutiak, Stanislav Capiak,
Juraj Kristek, Ján Kuniak, Jarolav Kováč, Kamila Kubjatková, Elena Jančulová, Emília Fulierová, Janka Huláková, Martin Chovanec, Milan Vakula, Rudolf Chovanec st.
ďaľej patrí poďadkovanie:
DHZ Nová Bystrica, ĽH Kováčovci, ZSS Dolinka, LH starejších, Detský heligonkáry, DFS pri školskom stredisku záujmovej činnosti.
Ešte raz ďakujeme....


Mgr. Elena Jančulová
Vladimír Tomčala
foto: Ján Šutiak


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum