Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageStarosta obce Nová Bystrica Milan Kotvas pozval občanov na slávnostne položenie základného kameňa na stavbu „ REVITALIZÁCIA  VEREJNÝCH  PRIESTRANSTIEV –
- VYBUDOVANIE  NÁMESTIA V NOVEJ BYSTRICI “, na ktorú získala obec dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 696 308,85 EUR.Základný kameň sa pokladal 31. mája 2010 o 15:00 hod. pred OÚ Nová Bystrica za účasti župana Juraja Blanára a poslanca NR SR Jána Podmanického.
V priebehu troch mesiacov sa začne realizovať výstavba námestia a termín ukončenia je 31.08.2011.

 

Vladimír Tomčala
kultúrny referent


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum