Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageDňa 8. 10. 2009 sa v Kultúrnom dome v Novej Bystrici zišli naši spoluobčania nad 70 rokov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na slávnostné posedenie ich pozvala Sociálno-zdravotná komisia v spolupráci s Obecným úradom v Novej Bystrici. Všetkých srdečne privítala predsedníčka komisie Janka Huláková. Milým slovom sa im prihovoril aj prednosta obecného úradu Ing. Vladimír Kasaj a pán farár Mgr. Stanislav Capiak. Po slávnostnom obede si naši starkí pozreli kultúrny program žiakov Základnej školy s materskou školou v Novej Bystrici a ľudového súboru žien Dolinka. Nakoniec každý dostal darček – uterák, na ktorý daroval financie obecný úrad. Posedenie prebehlo v srdečnej atmosfére.
Je veľmi málo, spomenúť si na našich starších občanov jeden deň, či jeden mesiac v roku. Zaslúžili by si, keby sme im našu pozornosť prejavovali častejšie a spríjemnili im tak ich jeseň života. Veď raz to budeme očakávať my od našej mladej generácie.

Mgr. Eva Joneková


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum