Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageV dňoch 21. až 23. augusta 2009 zavítali do Chorvátskej obce Josipovac obyvatelia Obce Nová Bystrica, a to za TJ SLOVAN Nová Bystrica, DHZ Nová Bystrica. Obec Josipovac má cca. 850 obyvateľov, a z toho je veľký počet prisťahovaných Slovákov. Obyvatelia Josipovca veľmi milo privítali návštevníkov. Po celý čas strávený v tejto prekrásnej dedine sa vzorne o nich starali veľmi pohostinní a príjemní ľudia.
V sobotu  bola  pripravená exkurzia v meste Dakovo, kde tamojší  učiteľ p. Pavel Kvašnovský porozprával o histórií veľkolepej katedrály. V Dakove sa nachádza „DRUŽAVNA ERGELA LIPICANACA“ je to vlastne štátna ergela šľachetných koní, ktorá má už 500- ročnú tradíciu. Stajne boli rozdelené na dve časti a to na stajne so žrebcami a na stajne s kobylami, kde sa nachádzalo okolo 40 žrebcov a 100 kobýl.
Po obede sa začínal hrať futbalový zápas: TJ SLOVAN Nová Bystrica a NK OMLADINAC Josipovac. Zápas  sa skončil  2:5 
Za TJ SLOVAN dal 2 góly p. Jaroslav Kováč.
Za NK OMLADINAC dal 3 góly p. Tribuliak Andelko, 1 gól p. Zvonko Kukučka a posledný gól p. Zvonko Batorek.Vo večerných hodinách bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom sa predviedli rôzne domáce skupiny a súbory so svojou kultúrou. Samozrejme nesmela chýbať aj ľudovosť zo Slovenska a to v podaní ĽH Kováčovcov z Novej Bystrice, ktorý zahájili toto podujatie piesňou „Kysuca, Kysuca“. Po programe pokračovala chorvátska veselica.

V nedeľu sa uskutočnila súťaž hasičských družstiev o pohár starostu Josipovca Mirka Vavru. Súťažili družstvá dospelých a žiakov, poháre získali hasiči  DVD Josipovac. Keďže Chorvátskym obyvateľom je neznáme praktizovať nácvičný útoku z vodou, na spestrenie súťaže ženy DZH Nová Bystrica predviedli ukážku požiarneho útoku z cisterny požiarneho vozidla. Za kvalitné uskutočnenie bolo družstvo ocenené krásnym pohárom starostu obce.
Po skončení súťaže OV DPO v Čadci udelil DVD Josipovac najvyššie okresné vyznamenanie „ Za zásluhy“ a dlhoročnému funkcionárovi Pavolovi Kavšňovskému udelil vyznamenanie   „Za príkladnú prácu“. Vyznamenanie odovzdal Mgr. Milan Lalinský, člen OV DPO v Čadci.
Obec Nová Bystrica a DHZ Nová Bystrica darovalo pamätnú stuhu na zástavu DVD Josipovac, ktorú pripol predseda DHZ Nová Bystrica Milan Brisučiak.
Všetko sa odohrávalo za priaznivého počasia pri futbalovom ihrisku v Josipovci. Podľa tejto osady bol uskutočnený a nazvaný projekt družby Obce Nová Bystrica a Obec Josipovac.
Projekt „SLOVACI V DRLAKU“ mal veľmi vysokú úroveň, či už organizačne, alebo kvalitatíne. Dúfajme, že sa aj nám podarí uskutočniť niečo podobné aj v Obci Nová Bystrica.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent 


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


zskmojekysucekysucke muzeum