Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

    V závere I. ročníka výstavy ovocia a zeleniny sa uskutočnilo aj vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón, záhradku a predzáhradku, ktorá bola vyhlásená v mesiaci august. Súťaž organizovala taktiež sociálno-zdravotná komisia, ktorej členky v priebehu mesiaca august prešli celú obec Nová Bystrica so zámerom odfotografovať balkóny, záhradky a predzáhradky, ktoré ich najviac oslovia. Boli sme milo prekvapené, keď sme videli aké čisté, zaujímavé a esteticky upravené majú naši spoluobčania okolie svojich obydlí. S ich súhlasom sme tie, ktoré nás upútali alebo sa niečím vynímali medzi ostatnými odfotili, vybrali najvydarenejšie zábery a zverejnili na novobystrickej stránke na internete, kde si ich každý mohol pozrieť. Pätnásť najkrajších bolo odmenených sumou 500,- Sk, ktoré výhercom odovzdal pán starosta Milan Kotvas.  Finančné príspevky na obidve akcie poskytol Obecný úrad v Novej Bystrici.

   
Majitelia najkrajších záhrad (uvádzam v abecednom poradí):

1.    Baničiarová Zuzana
2.    Beláková Emília
3.    Cádrová Božena
4.    Čierňavová Janka
5.    Fujaková Janka
6.    Fujeríková Marta, Halvoníková Jana
7.    Kulichová Mária
8.    Masnicová Vilma
9.    Mokryšová Marta
10.    Šadibolová Monika
11.    Šadibolová Dana
12.    Škorvagová Margita
13.    Šumská Helena
14.    Talapková Eva
15.    Vakulová Magdaléna


Mgr. Eva Joneková

zskmojekysucekysucke muzeum