Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageDňa 15.10.2008 sa v Obci Nová Bystrica konalo slávnostné posedenie občanov starších ako 70 rokov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Posedenie pripravila sociálno-zdravotná komisia.

„Som rád, že niekto vymyslel takýto mesiac, pretože je to dôvod, aby sme si uvedomili, že vás máme, že žijete medzi nami a že si zaslúžite našu pozornosť a úctu,“ povedal starosta starším spoluobčanom vo svojom príhovore.

Poďakoval sa im za ich osobný prínos, obetavosť, ktorou sa podieľali na rozvoji obce, za výchovu ich detí a vnukov a v jeseni ich života im poprial ešte veľa krásnych a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších. 


Občanom sa prihovorila aj Janka Huláková, predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie, Mgr. Stanislav Capiak a MUDr. Vladimír Korček.

    Po slávnostnom otvorení nasledoval obed a po ňom kultúrny program, v ktorom sa predstavili prednesom deti z materskej školy, spevom novobystrické ženy, ľudovým tancom a hre na heligonkách žiaci miestnej základnej školy. Program sa veľmi páčil a naši starkí si neskôr s účinkujúcimi aj zaspievali.

    Po družnom vzájomnom rozhovore sa rozišli do svojich domovov. Veríme, že sa im celé posedenie páčilo a že na budúci rok sa môžeme tešiť ešte väčšej účasti.

Ponúkame Vám fotografie z tohto podujatia

Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

Text a foto: Mgr. Eva Joneková

zskmojekysucekysucke muzeum