Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

14.12.2015

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach v objekte Pošty - Nová Bystrica č. 696

Dňa 09.apríla.2015 prebehlo pracovné stretnutie na Obecnom úrade v Novej Bystrici, za účelom prerokovania rozsahu a termínov rekonštrukčných prác v objekte Nová Bystrica č.696


 

Na základe tohto stretnutia vznikli požadované rekonštrukčné práce zo strany Slovenskej pošty, a.s.,:
- výmena vstupných dverí za nové bezpečnostné dvere
- výmena vnútorných dverí
- výmena podlahovej krytiny v priestoroch pošty za dlažbu
- nové elektrické rozvody v priestoroch - silnoprúd, slaboprúd
- vybudovanie drevených výplní - otvorov
- v archívnej miestnosti zabezpečiť likvidáciu čerpadla a opravu podlahy
- dokončiť kúrenie - preloženie vykurovacích telies, povrchová úprava rúrok
- oprava stien a vymaľovanie priestorov pošty

Kompletné zariadenie pošty zabezpečí - Slovenská pošta, a.s.,

Buracie práce :
vybúranie nášľapných vrstiev podláh
vybúranie drevených výplní otvorov
demontáž a vybúranie pôvodných priehradkových pracovísk aj s praktikáblami vrátane elektrorozvodov
demontáž sanity wc, umývadlo
vybúranie priečky hovorne

Obec Nová Bystrica súhlasila s realizáciou všetkých požadovaných rekonštrukčných prác a so Slovenskou poštou, a.s., sa dohodli na ich postupe.
Dňa 12.júna 2015 Slovenská pošta, a.s., schválila spoluúčasť na rekonštrukcii pošty Nová Bystrica č.696 v zmysle dohody z pracovného stretnutia zo dňa 9.apríla.2015; Slovenská pošta, a.s., dala vypracovať projekty na silnoprúd a slaboprúd a zadali požiadavku na výrobu priehradiek. Projektová dokumentácia bola odovzdaná pánovi starostovi Ing. Jozefovi Balačinovi dňa 9.10.2015. Následne, po vybavení stavebného povolenia, zabezpečení všetkého tovaru a stavebného materiálu, Slovenská pošta , a.s., požiadala o informácie a termíne rekonštrukčných prác pána starostu Ing. Jozefa Balačina, aby mohla zabezpečiť dočasné uzatvorenie na poštovom regulačnom úrade SR a zabezpečiť iný spôsob zabezpečovania poštových služieb pre občanov Novej Bystrice.
Poštovné služby sú zabezpečené v obci Nová Bystrica na poschodí budovy domu služieb.

S rekonštrukčnými prácami sa začalo 3.12.2015 a realizuje ich Obec Nová Bystrica vlastnými pracovnými silami.
Predpokladaná doba trvania rekonštrukčných prác je odhadovaná na 4 až 5 týždňov.

zskmojekysucekysucke muzeum