14.11.2022

 1. Ján Šteininger, Ing., PhD.: Veľký Potok.

 2. Miroslav Masnica: Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia.

 3. Rastislav Šutiak: Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, Martiniskovia, Frančiakovia, Talapkovia.

 4. Jaroslav Kováč: Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, Mrvovia, Berešovia.

 5. Peter Čierňava, Mgr.: Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia, Kľučkovia, Bardáčovia, Pišojovia, Miškovia, Oravcovia.

 6. Jana Huláková: Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia, Hričov.

 7. Ľubomír Griga: Kohútovia, Strapáčovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia, Sobolovia.

 8. Stanislav Kováč: Mackovia na vrchu, Pastvovia, Pastvečkovia, Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia, Chalúpkovia.

 9. Radovan Svitek, Ing., PhD.: Grigovia, Hájovníkovia, Zemanovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, Janíkovia, Podrycerová.

 

Kontrolór obce:

Anna CHOVANCOVÁ

 

14.11.2022

 1. Ján Šteininger, Ing., PhD.: Veľký Potok.

 2. Miroslav Masnica: Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia.

 3. Rastislav Šutiak: Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, Martiniskovia, Frančiakovia, Talapkovia.

 4. Jaroslav Kováč: Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, Mrvovia, Berešovia.

 5. Peter Čierňava, Mgr.: Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia, Kľučkovia, Bardáčovia, Pišojovia, Miškovia, Oravcovia.

 6. Jana Huláková: Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia, Hričov.

 7. Ľubomír Griga: Kohútovia, Strapáčovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia, Sobolovia.

 8. Stanislav Kováč: Mackovia na vrchu, Pastvovia, Pastvečkovia, Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia, Chalúpkovia.

 9. Radovan Svitek, Ing., PhD.: Grigovia, Hájovníkovia, Zemanovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, Janíkovia, Podrycerová.

 

Kontrolór obce:

Anna CHOVANCOVÁ