15.02.2019

Mgr. Michal Balačin
Kohútovia, Strapáčovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia, Sobolovia

PhDr. Monika Halvoníková
Mackovia na vrchu, Pastvovia, Pastvečkovia, Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia, Chalúpkovia

Ľubomír Griga
Veľký Potok

Miroslav Masnica
Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia

Jana Huláková
Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia, Hričov

Jaroslav Kováč
Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, Mrvovia, Berešovia

Mgr. Peter Čierňava
Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, Martiničkovia, Frančiakovia, Talapkovia

Dušan Šadibol
Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia, Klučkovia, Bardáčovia, Pišojovia, Miškovia, Oravcovia

PhDr. Marián Liščák
Grigovia, Hájovníkovia, Zemanovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, Janíkovia, Podrycerová

 

Kontrolór obce:

Anna CHOVANCOVÁ

 

15.02.2019

Mgr. Michal Balačin
Kohútovia, Strapáčovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia, Sobolovia

PhDr. Monika Halvoníková
Mackovia na vrchu, Pastvovia, Pastvečkovia, Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia, Chalúpkovia

Ľubomír Griga
Veľký Potok

Miroslav Masnica
Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia

Jana Huláková
Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia, Hričov

Jaroslav Kováč
Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, Mrvovia, Berešovia

Mgr. Peter Čierňava
Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, Martiničkovia, Frančiakovia, Talapkovia

Dušan Šadibol
Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia, Klučkovia, Bardáčovia, Pišojovia, Miškovia, Oravcovia

PhDr. Marián Liščák
Grigovia, Hájovníkovia, Zemanovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, Janíkovia, Podrycerová

 

Kontrolór obce:

Anna CHOVANCOVÁ