Navštívil nás JUDr. Róber Fico

Navštívil nás jeho eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec

 

Navštívil nás JUDr. Róber Fico

Navštívil nás jeho eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec