Nachádza sa južne od Rycierovej hory /1226 m/ v katastrálnom území Novej Bystrice, v CHKO Kysuce, na výmere 26,72 ha. Premetom ochrany je svojrázna ukážka vzniku blokového prúdu pieskovcov flyšového pásma, v dôsledku zosúvných pohybov. Labyrint mohutných blokov podmienil špecifické ekologické podmienky a tým aj výskyt pestrej škály živočíšnych druhov.

Zdroj: Kysucká encyklopédia

Nachádza sa južne od Rycierovej hory /1226 m/ v katastrálnom území Novej Bystrice, v CHKO Kysuce, na výmere 26,72 ha. Premetom ochrany je svojrázna ukážka vzniku blokového prúdu pieskovcov flyšového pásma, v dôsledku zosúvných pohybov. Labyrint mohutných blokov podmienil špecifické ekologické podmienky a tým aj výskyt pestrej škály živočíšnych druhov.

Zdroj: Kysucká encyklopédia