Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke je stálou expozíciou v prírode, ktorá patrí medzi najrozsiahlejšie na Slovensku.

Expozícia obsahuje 34 obytných, hospodárskych, spoločenských, technických a sakrálnych stavieb.

Základný kameň expozície bol položený 11. 10. 1974. Prioritná tu bola záchrana najcennejších pamiatok ľudovej architektúry z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré mali zaniknúť z dôvodu výstavby vodnej nádrže Nová Bystrica. Národopisná expozícia sa usiluje o rekonštrukciu sídelnej krajiny a životného prostredia, s prezentáciou ľudovej architektúry a spôsobu života i kultúry ľudu na Kysuciach v druhej polovici 19. storočia a prvej polovici 20. storočia. Väčšia časť doteraz vybudovanej expozície je prenesená z dnes už neexistujúcej obce Riečnica - zrubové obytné domy a hospodárske stavby z usadlosti Rybovia, Do Potoka, ktorú tvorí abytný dom s podstavanou maštaľou, stodola s pivnicou, maštaľ s ovčínom a kotercom, ale aj obytný dom s hospodárskymi staviskami - stodolou a ovčínom riečnického richtára Adama Poništa.
Kopaničiarske osídlenie reprezentuje usadlosť u Hruškuliaka, ktorú predstavujú dva obytné domy, stodola a maštaľ so sýpkou. Ďaľšie objekty sú z obcí Oščadnica - zrubový obytný dom s archivoltovým portálom datovaným r. 1806, zrubový osempriestorový objekt Krčmy z Korne, zrubový dom pre lesných robotníkov z Dunajova, usadlosť Romanovia, ako aj Raganov mlyn z Harvelky.
Technické stavby prezentuje vodný mlyn a píla z Klubiny. Zo sakrálnych stavieb sa tu nachádza kaplnka z prvej štvrtiny 19. storočia zo Zborova nad Bystriciou a cintorín s kovovými krížmi, predstavujúci cintoríny na Kysuciach začiatkom 20. storočia.

Popri objektoch ľudového staviteľstva sa tu nachádza významná technická pamiatka - úzkokoľajná lesná železnica s úvraťovým systémom, ktorá kedysi spájala Kysuce s Oravou. Táto horská železnica je v súčasnosti jedinou fungujúcou historickou úvrať. železnicou v Európe a jednou z mála vo svete (ďalšie sú v juž. Amerike a Indii). Vznikla v r.1926 a pôvodne dosahovala dĺžku 110 km v kopcovitom teréne. Do 70.tých rokov železnica slúžila hlavne na prepravu kmeňov dreva z lesa. Od jej rekonštrukcie táto múzejná železnica slúži na prevážanie návštevníkov romantickou trasou dlhou 3,6 km, prechádzajúcou cez areál Múzea kysuckej dediny.

Podujatia, expozície a výstavy v roku 2014

 


MÁJ
4. 5. 2014 Máj ,máj, máj zelený....
- otvorenie brán skanzenu a železnice, stavanie mája, svätá omša a zakúrenie v parnej lokomotíve

11. 5. 2014 Kuchyňa starých materí - Sladká nedeľa
- štrúdle, šišky s lekvárom, makové rezance... Program s ľudovou hudbou z Kysúc

18. 5. 2014 Na Bystriciach dobre, na Bystriciach zdravo...
- prezentácia folklóru z bystrickej doliny a svätá omša
- program pripravený pri príležitostí 40-teho výročia založenia skanzenu

25. 5. 2014 Deň železnice
- ukážky pôvodnej funkcie železnice, defilé koľajových vozidiel, gelbovanie dreva
- dychová hudba a váľanie mája
 

JÚN
1. 6. 2014 Deň detí
- Svätá omša, súťaže pre deti a kultúrny program

8. 6. 2014 Kuchyňa starých materí - Polievková nedeľa
- príprava tradičných kysuckých domácich polievok a program s ľudovou hudbou z Kysúc

15. 6. 2014 O mamičko moja, idem sa vydávať...
- svadobné zvyky v podaní FS z Kysúc

21. 6. 2014 Svätojánska noc, má čarovnú moc...
- netradičné čítanie v spolupráci s Kysuckou knižnicou

22. 6. 2014 Už sa Jána priblížilo...
- svätojánska mágia v podaní FS z Kysúc

29. 6. 2014 Na Kysuckých lúkach
- súťaž v kosení a vyžínaní trávy, ukážky kosenia kosákom, ukážky kutia kosy a kosákov


JÚL

6. 7. 2014 Na potoku šaty prala...
- ukážky prania šiat na potoku v podaní FS z Kysúc

13. 7. 2014 Kuchyňa starých materí – Zemiaková nedeľa
- príprava tradičných jedál zo zemiakov
- program s ľudovou hudbou z Kysúc

20. 7. 2014 Na salaši, pri guláši... Ovčiarska nedeľa
- strihanie oviec, ťahanie korbáčov, baraní guláš, halušky, svätá omša a kultúrny program

27. 7. 2014 Kováč kuje, mechy duje...
- prezentácia kováčskeho remesla, spojená s kultúrnym programom


AUGUST

3. 8. 2014 Kuchyňa starých materí – Medzinárodný gastronomický deň
- príprava jedál z Poľska, Česka a Kysúc

10. 8. 2014 Pleje dievča ľan v zelenej úboči - Ľanová nedeľa
- práca s ľanom, výroba plátna, v podaní FS z Kysúc a svätá omša

16. 8. 2014 Folk Fest

17. 8. 2014 Pozdrav od susedov
- prezentácia medzinárodného folklóru

23. - 24. 8. 2014 Dni otvorených dverí Kysuckej kultúry
– Kysucké kultúrne stredisko v Čadci – prezentácia kysuckej kultúry

31. 8. 2014 Čajkovské vinohrady – piesne a zvyky
- prezentácia vinárstva spojená s ochutnávkou vín, ukážkami tekovského folklóru a svätou omšou


SEPTEMBER

7. 9. 2014 Keď sa žitko zelenalo... Dožinky na Kysuciach
- zvyky v podaní FS z Kysúc počas dožiniek, spojené s kuchyňou starých materí a svätou omšou

14. 9. 2014 Kuchyňa starých materí - Kapustová nedeľa
- dlávenie kapusty a príprava jedál z kapusty: kapustniaky, halušky s kapustou, kapustová polievka

22. 9. 2014 Plody najkrajšie
- výstava ovocia a zeleniny, kultúrny program a svätá omša s poďakovaním za úrodu

28. 9. 2014 Drotár som ja od Žiliny...
- prezentácia drotárskeho remesla spojená s kultúrnym programom


OKTÓBER

5. 10. 2014 Keď ja na tú vojnu pôjdem...
- odchod regrútov na vojnu v podaní FS z Kysúc

12. 10. 2014 Jeseň na dedine
- práce na jeseň v podaní FS z Kysúc

19. 10. 2014 Kuchyňa starých materí - Zabíjačkové hody
- maškrty zo zabíjačky a program s ľudovou hudbou z Kysúc

26. 10. 2014 Stretneme sa v máji
- ukončenie sezóny, program s ľudovou hudbou z Kysúc


DECEMBER

7. 12. 2014 Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane – Vianoce v skanzene
- zvyky, tradície, ľudová strava, koledy, betlehem - skvosty ľudovej kultúry Kysúc


EXPOZÍCIE A VÝSTAVY

Máj - október
Krása ľudového kroja
- stála expozícia ľudových krojov pani Anny Mikušcovej z Nimnice v zbierkach Kysuckého múzea v Čadci

Máj – Jún
Z histórie skanzenu vo fotografii
- výstava k 40. výročiu založenia skanzenu - prierez výstavby a podujatí v skanzene vo fotografii, doplnená zbierkovými predmetmi Kysuckého múzea

Júl – August
Ako tečú pesničky
- výstava venovaná dejinám pálenia ovocných destilátov na Trenčiansku, v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne

Júl - August
MERKUR
- výstava stavebnice MERKUR

September – Október
Skanzen fotoobjektívom
- autorská výstava fotografií Jozefa Nového zo Žiliny


Kontakt

www.kysuckemuzeum.sk

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


telefón:
00421/(0)41/439 73 50, – správa HLÚŽ a MKD

0042/(0)41/439 72 19 - pokladňa


Sezónna prevádzka: máj – október

Otvorené pre verejnosť:

Pondelok - piatok 9.00 - 17.00 hod.

Sobota - nedeľa 9.00 - 18.00 hod.


Prehliadky v MKD so sprievodcom:

9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30 +

+ prehliadka len sobotu a nedeľu


Cestovný poriadok HLUŽ:

9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00+

+ premáva v soboty a nedele, do 25. septembra 2011


Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca
Kontakt: Kysucké múzeum Čadca, 041/4321386
Múzeum Kysuckej dediny Vychylovka, 041/4397350, 4397219

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt alt

Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke je stálou expozíciou v prírode, ktorá patrí medzi najrozsiahlejšie na Slovensku.

Expozícia obsahuje 34 obytných, hospodárskych, spoločenských, technických a sakrálnych stavieb.

Základný kameň expozície bol položený 11. 10. 1974. Prioritná tu bola záchrana najcennejších pamiatok ľudovej architektúry z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré mali zaniknúť z dôvodu výstavby vodnej nádrže Nová Bystrica. Národopisná expozícia sa usiluje o rekonštrukciu sídelnej krajiny a životného prostredia, s prezentáciou ľudovej architektúry a spôsobu života i kultúry ľudu na Kysuciach v druhej polovici 19. storočia a prvej polovici 20. storočia. Väčšia časť doteraz vybudovanej expozície je prenesená z dnes už neexistujúcej obce Riečnica - zrubové obytné domy a hospodárske stavby z usadlosti Rybovia, Do Potoka, ktorú tvorí abytný dom s podstavanou maštaľou, stodola s pivnicou, maštaľ s ovčínom a kotercom, ale aj obytný dom s hospodárskymi staviskami - stodolou a ovčínom riečnického richtára Adama Poništa.
Kopaničiarske osídlenie reprezentuje usadlosť u Hruškuliaka, ktorú predstavujú dva obytné domy, stodola a maštaľ so sýpkou. Ďaľšie objekty sú z obcí Oščadnica - zrubový obytný dom s archivoltovým portálom datovaným r. 1806, zrubový osempriestorový objekt Krčmy z Korne, zrubový dom pre lesných robotníkov z Dunajova, usadlosť Romanovia, ako aj Raganov mlyn z Harvelky.
Technické stavby prezentuje vodný mlyn a píla z Klubiny. Zo sakrálnych stavieb sa tu nachádza kaplnka z prvej štvrtiny 19. storočia zo Zborova nad Bystriciou a cintorín s kovovými krížmi, predstavujúci cintoríny na Kysuciach začiatkom 20. storočia.

Popri objektoch ľudového staviteľstva sa tu nachádza významná technická pamiatka - úzkokoľajná lesná železnica s úvraťovým systémom, ktorá kedysi spájala Kysuce s Oravou. Táto horská železnica je v súčasnosti jedinou fungujúcou historickou úvrať. železnicou v Európe a jednou z mála vo svete (ďalšie sú v juž. Amerike a Indii). Vznikla v r.1926 a pôvodne dosahovala dĺžku 110 km v kopcovitom teréne. Do 70.tých rokov železnica slúžila hlavne na prepravu kmeňov dreva z lesa. Od jej rekonštrukcie táto múzejná železnica slúži na prevážanie návštevníkov romantickou trasou dlhou 3,6 km, prechádzajúcou cez areál Múzea kysuckej dediny.

Podujatia, expozície a výstavy v roku 2014

 


MÁJ
4. 5. 2014 Máj ,máj, máj zelený....
- otvorenie brán skanzenu a železnice, stavanie mája, svätá omša a zakúrenie v parnej lokomotíve

11. 5. 2014 Kuchyňa starých materí - Sladká nedeľa
- štrúdle, šišky s lekvárom, makové rezance... Program s ľudovou hudbou z Kysúc

18. 5. 2014 Na Bystriciach dobre, na Bystriciach zdravo...
- prezentácia folklóru z bystrickej doliny a svätá omša
- program pripravený pri príležitostí 40-teho výročia založenia skanzenu

25. 5. 2014 Deň železnice
- ukážky pôvodnej funkcie železnice, defilé koľajových vozidiel, gelbovanie dreva
- dychová hudba a váľanie mája
 

JÚN
1. 6. 2014 Deň detí
- Svätá omša, súťaže pre deti a kultúrny program

8. 6. 2014 Kuchyňa starých materí - Polievková nedeľa
- príprava tradičných kysuckých domácich polievok a program s ľudovou hudbou z Kysúc

15. 6. 2014 O mamičko moja, idem sa vydávať...
- svadobné zvyky v podaní FS z Kysúc

21. 6. 2014 Svätojánska noc, má čarovnú moc...
- netradičné čítanie v spolupráci s Kysuckou knižnicou

22. 6. 2014 Už sa Jána priblížilo...
- svätojánska mágia v podaní FS z Kysúc

29. 6. 2014 Na Kysuckých lúkach
- súťaž v kosení a vyžínaní trávy, ukážky kosenia kosákom, ukážky kutia kosy a kosákov


JÚL

6. 7. 2014 Na potoku šaty prala...
- ukážky prania šiat na potoku v podaní FS z Kysúc

13. 7. 2014 Kuchyňa starých materí – Zemiaková nedeľa
- príprava tradičných jedál zo zemiakov
- program s ľudovou hudbou z Kysúc

20. 7. 2014 Na salaši, pri guláši... Ovčiarska nedeľa
- strihanie oviec, ťahanie korbáčov, baraní guláš, halušky, svätá omša a kultúrny program

27. 7. 2014 Kováč kuje, mechy duje...
- prezentácia kováčskeho remesla, spojená s kultúrnym programom


AUGUST

3. 8. 2014 Kuchyňa starých materí – Medzinárodný gastronomický deň
- príprava jedál z Poľska, Česka a Kysúc

10. 8. 2014 Pleje dievča ľan v zelenej úboči - Ľanová nedeľa
- práca s ľanom, výroba plátna, v podaní FS z Kysúc a svätá omša

16. 8. 2014 Folk Fest

17. 8. 2014 Pozdrav od susedov
- prezentácia medzinárodného folklóru

23. - 24. 8. 2014 Dni otvorených dverí Kysuckej kultúry
– Kysucké kultúrne stredisko v Čadci – prezentácia kysuckej kultúry

31. 8. 2014 Čajkovské vinohrady – piesne a zvyky
- prezentácia vinárstva spojená s ochutnávkou vín, ukážkami tekovského folklóru a svätou omšou


SEPTEMBER

7. 9. 2014 Keď sa žitko zelenalo... Dožinky na Kysuciach
- zvyky v podaní FS z Kysúc počas dožiniek, spojené s kuchyňou starých materí a svätou omšou

14. 9. 2014 Kuchyňa starých materí - Kapustová nedeľa
- dlávenie kapusty a príprava jedál z kapusty: kapustniaky, halušky s kapustou, kapustová polievka

22. 9. 2014 Plody najkrajšie
- výstava ovocia a zeleniny, kultúrny program a svätá omša s poďakovaním za úrodu

28. 9. 2014 Drotár som ja od Žiliny...
- prezentácia drotárskeho remesla spojená s kultúrnym programom


OKTÓBER

5. 10. 2014 Keď ja na tú vojnu pôjdem...
- odchod regrútov na vojnu v podaní FS z Kysúc

12. 10. 2014 Jeseň na dedine
- práce na jeseň v podaní FS z Kysúc

19. 10. 2014 Kuchyňa starých materí - Zabíjačkové hody
- maškrty zo zabíjačky a program s ľudovou hudbou z Kysúc

26. 10. 2014 Stretneme sa v máji
- ukončenie sezóny, program s ľudovou hudbou z Kysúc


DECEMBER

7. 12. 2014 Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane – Vianoce v skanzene
- zvyky, tradície, ľudová strava, koledy, betlehem - skvosty ľudovej kultúry Kysúc


EXPOZÍCIE A VÝSTAVY

Máj - október
Krása ľudového kroja
- stála expozícia ľudových krojov pani Anny Mikušcovej z Nimnice v zbierkach Kysuckého múzea v Čadci

Máj – Jún
Z histórie skanzenu vo fotografii
- výstava k 40. výročiu založenia skanzenu - prierez výstavby a podujatí v skanzene vo fotografii, doplnená zbierkovými predmetmi Kysuckého múzea

Júl – August
Ako tečú pesničky
- výstava venovaná dejinám pálenia ovocných destilátov na Trenčiansku, v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne

Júl - August
MERKUR
- výstava stavebnice MERKUR

September – Október
Skanzen fotoobjektívom
- autorská výstava fotografií Jozefa Nového zo Žiliny


Kontakt

www.kysuckemuzeum.sk

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


telefón:
00421/(0)41/439 73 50, – správa HLÚŽ a MKD

0042/(0)41/439 72 19 - pokladňa


Sezónna prevádzka: máj – október

Otvorené pre verejnosť:

Pondelok - piatok 9.00 - 17.00 hod.

Sobota - nedeľa 9.00 - 18.00 hod.


Prehliadky v MKD so sprievodcom:

9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30 +

+ prehliadka len sobotu a nedeľu


Cestovný poriadok HLUŽ:

9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00+

+ premáva v soboty a nedele, do 25. septembra 2011


Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca
Kontakt: Kysucké múzeum Čadca, 041/4321386
Múzeum Kysuckej dediny Vychylovka, 041/4397350, 4397219

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt alt