SUŠIENKA Jozef

výtvarník

* 1. 5.. 1937 Nová Bystrica

POCHYBA Dominik

osvetový pracovník, publicista

28. 8. 1908 Nová Bystrica – 24. 4. 1987 Bernolákovo

HALVONÍK Alexander

prozaik, literárny kritik, prekladateľ

* 22. 3. 1945  Nová Bystrica

  Mons.  Viliam Judák
nový nitriansky diecézny biskup, profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK

* 1957 Harvelka

Ľudovít Lukáč

maliar

15. 4. 1941 - 13. 1. 1988

 

SUŠIENKA Jozef

výtvarník

* 1. 5.. 1937 Nová Bystrica

POCHYBA Dominik

osvetový pracovník, publicista

28. 8. 1908 Nová Bystrica – 24. 4. 1987 Bernolákovo

HALVONÍK Alexander

prozaik, literárny kritik, prekladateľ

* 22. 3. 1945  Nová Bystrica

  Mons.  Viliam Judák
nový nitriansky diecézny biskup, profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK

* 1957 Harvelka

Ľudovít Lukáč

maliar

15. 4. 1941 - 13. 1. 1988