Active ImageMesiac marec máme už od školských čias zapísaný v pamäti ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Mesiac knihy pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci z dôvodu  malej návštevnosti predajní. Práve v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.
Aj miestnu knižnicu v tomto mesiaci navštívili naši žiaci základných škôl, a tak sa poučili o význame kníh. Mnohí sa priznali, že i keď majú doma rôzne nové technológie, kniha je najlepší spôsob na učenie. Doškrtané poznámky ceruzou si na PC len tak ľahko nedokážeme vytvoriť.
Treba len dúfať, že „stará klasika“ - čítanie kníh nás nevymení za monitory počítačov.

 

Vladimír Tomčala
kultúrny referent


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

Active ImageMesiac marec máme už od školských čias zapísaný v pamäti ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Mesiac knihy pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci z dôvodu  malej návštevnosti predajní. Práve v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.
Aj miestnu knižnicu v tomto mesiaci navštívili naši žiaci základných škôl, a tak sa poučili o význame kníh. Mnohí sa priznali, že i keď majú doma rôzne nové technológie, kniha je najlepší spôsob na učenie. Doškrtané poznámky ceruzou si na PC len tak ľahko nedokážeme vytvoriť.
Treba len dúfať, že „stará klasika“ - čítanie kníh nás nevymení za monitory počítačov.

 

Vladimír Tomčala
kultúrny referent


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image