29.04.2022

V Obecnej knižnici Nová Bystrica máme 120 ks knižničných noviniek nakúpených z verejných finančných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Všetkých Vás srdečne pozývame k nám.

22.04.2022

Obecná knižnica v Novej Bystrici by sa touto cestou chcela poďakovať p. Lucii Kubaščíkovej, p. Alene Vojtekovej, p. Alene Cádrovej a slečne Martine Urbanovej za nádherné knižničné tituly do našej knižnice. Zároveň pozývame milovníkov kníh k ich prečítaniu. Knižnica Vám je k dispozícií celý rok podľa otváracích hodín.

22.04.2022

Marec už odjakživa patrí knihám. Tento rok sa uvoľnili všetky protipandemické opatrenia, a tak Obecnú knižnicu v Novej Bystrici mohli navštíviť aj deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka so svojimi pani učiteľkami. Na každú jednu návštevu deti sme sa nesmierne tešili a pripravovali. Našu knižnicu navštívili detičky z materskej škôlky z Novej Bystrice aj Vychylovky a deti 1., 2., 4. ročníka. Pre deti sme si pripravili jednoduchú prednášku o knižnici, jej fungovaní, histórií, práci knihovníka a taktiež sme im prečítali rozprávku.

29.04.2022

V Obecnej knižnici Nová Bystrica máme 120 ks knižničných noviniek nakúpených z verejných finančných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Všetkých Vás srdečne pozývame k nám.

22.04.2022

Obecná knižnica v Novej Bystrici by sa touto cestou chcela poďakovať p. Lucii Kubaščíkovej, p. Alene Vojtekovej, p. Alene Cádrovej a slečne Martine Urbanovej za nádherné knižničné tituly do našej knižnice. Zároveň pozývame milovníkov kníh k ich prečítaniu. Knižnica Vám je k dispozícií celý rok podľa otváracích hodín.

22.04.2022

Marec už odjakživa patrí knihám. Tento rok sa uvoľnili všetky protipandemické opatrenia, a tak Obecnú knižnicu v Novej Bystrici mohli navštíviť aj deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka so svojimi pani učiteľkami. Na každú jednu návštevu deti sme sa nesmierne tešili a pripravovali. Našu knižnicu navštívili detičky z materskej škôlky z Novej Bystrice aj Vychylovky a deti 1., 2., 4. ročníka. Pre deti sme si pripravili jednoduchú prednášku o knižnici, jej fungovaní, histórií, práci knihovníka a taktiež sme im prečítali rozprávku.