29.04.2022

V Obecnej knižnici Nová Bystrica máme 120 ks knižničných noviniek nakúpených z verejných finančných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Všetkých Vás srdečne pozývame k nám.

22.04.2022

Obecná knižnica v Novej Bystrici by sa touto cestou chcela poďakovať p. Lucii Kubaščíkovej, p. Alene Vojtekovej, p. Alene Cádrovej a slečne Martine Urbanovej za nádherné knižničné tituly do našej knižnice. Zároveň pozývame milovníkov kníh k ich prečítaniu. Knižnica Vám je k dispozícií celý rok podľa otváracích hodín.

22.04.2022

Marec už odjakživa patrí knihám. Tento rok sa uvoľnili všetky protipandemické opatrenia, a tak Obecnú knižnicu v Novej Bystrici mohli navštíviť aj deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka so svojimi pani učiteľkami. Na každú jednu návštevu deti sme sa nesmierne tešili a pripravovali. Našu knižnicu navštívili detičky z materskej škôlky z Novej Bystrice aj Vychylovky a deti 1., 2., 4. ročníka. Pre deti sme si pripravili jednoduchú prednášku o knižnici, jej fungovaní, histórií, práci knihovníka a taktiež sme im prečítali rozprávku.

Active ImageObecná  knižnica v Novej Bystrici funguje pre všetkých záujemcov čítania. Knižnica sa nachádza na poschodí Domu kultúry v Novej Bystrici, kde sa nachádza knihovník a súčasne aj kultúrny referent Vladimír Tomčala. Čitateľ sa môže zapísať  a vytvoriť čitateľský  preukaz  počas celého roka, i keď členský poplatok platí na dobu kalendárneho roka. 


Čo nájdete u nás?
Rôzne typy periodík ako napríklad: Poéziu, Prózu, Básnické diela, Životopisi, Pedagogiku, Literatúru pre dospelých, Literatúru pre deti, Obrázkové rozprávky, Staršie Novobystrické hlásniky, Botaniku, Biológiu a mnoho iných.Detské  a spoločenské hry. Prístup na PC,  internet, tlač cez PC.
Samozrejme prezenčné a výpožične služby.
Každý mesiac  nadobudnutá periodika skvalitňuje služby čitateľom. Skúste sa aj Vy premôcť a navštíviť túto knižnicu, či už s deťmi, alebo samí.


Tešíme sa na Vás.


Miestna knižnica Nová Bystrica, je otvorená:
Pondelok: 10:00 – 15:00 hod.
Streda: 08:00 – 15:00 hod.
Piatok: 10:00 – 14:00 hod.

29.04.2022

V Obecnej knižnici Nová Bystrica máme 120 ks knižničných noviniek nakúpených z verejných finančných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Všetkých Vás srdečne pozývame k nám.

22.04.2022

Obecná knižnica v Novej Bystrici by sa touto cestou chcela poďakovať p. Lucii Kubaščíkovej, p. Alene Vojtekovej, p. Alene Cádrovej a slečne Martine Urbanovej za nádherné knižničné tituly do našej knižnice. Zároveň pozývame milovníkov kníh k ich prečítaniu. Knižnica Vám je k dispozícií celý rok podľa otváracích hodín.

22.04.2022

Marec už odjakživa patrí knihám. Tento rok sa uvoľnili všetky protipandemické opatrenia, a tak Obecnú knižnicu v Novej Bystrici mohli navštíviť aj deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka so svojimi pani učiteľkami. Na každú jednu návštevu deti sme sa nesmierne tešili a pripravovali. Našu knižnicu navštívili detičky z materskej škôlky z Novej Bystrice aj Vychylovky a deti 1., 2., 4. ročníka. Pre deti sme si pripravili jednoduchú prednášku o knižnici, jej fungovaní, histórií, práci knihovníka a taktiež sme im prečítali rozprávku.

Active ImageObecná  knižnica v Novej Bystrici funguje pre všetkých záujemcov čítania. Knižnica sa nachádza na poschodí Domu kultúry v Novej Bystrici, kde sa nachádza knihovník a súčasne aj kultúrny referent Vladimír Tomčala. Čitateľ sa môže zapísať  a vytvoriť čitateľský  preukaz  počas celého roka, i keď členský poplatok platí na dobu kalendárneho roka. 


Čo nájdete u nás?
Rôzne typy periodík ako napríklad: Poéziu, Prózu, Básnické diela, Životopisi, Pedagogiku, Literatúru pre dospelých, Literatúru pre deti, Obrázkové rozprávky, Staršie Novobystrické hlásniky, Botaniku, Biológiu a mnoho iných.Detské  a spoločenské hry. Prístup na PC,  internet, tlač cez PC.
Samozrejme prezenčné a výpožične služby.
Každý mesiac  nadobudnutá periodika skvalitňuje služby čitateľom. Skúste sa aj Vy premôcť a navštíviť túto knižnicu, či už s deťmi, alebo samí.


Tešíme sa na Vás.


Miestna knižnica Nová Bystrica, je otvorená:
Pondelok: 10:00 – 15:00 hod.
Streda: 08:00 – 15:00 hod.
Piatok: 10:00 – 14:00 hod.