Active ImageKaždoročne sa  prvý jún venuje deťom. Ani tento rok sme na Základnej škole s materskou školou v Novej Bystrici neporušili tradíciu a tento deň sme im venovali.
Žiaci tretieho ročníka   pod dozorom pani uč. Mgr. Pavelkovej a p. uč. Kašubovej  sa zúčastnili dopoludnia, ktoré pre nich pripravili Slovenské lesy.  Súťaže pod názvom "Lesy deťom" sa okrem našich žiakov zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Klubina. Aktivity boli zamerané na spoznávanie  a správanie sa v prírode. Na záver boli deti odmenené vecnými cenami a sladkosťami.
Na školskom dvore sa ročníkom 1-4 predstavili príslušníci OHP Novoť. Npráp. Marián Brath, por. Miroslav Griga a práp. Bc Igor Veselovský zoznámili žiakov so zbraňami,  ktoré používajú, upozornili ich na správanie sa na cestnej komunikácii. Npráp. Marián Brath deťom predstavil policajného psa Bona v akcii pri zadržaní páchateľa na rukáv  a predviedol im, ako reaguje pes na povely.

Active Image    V dňoch 19. – 25. 03. 2007 je medzinárodný týždeň boja proti rasizmu. Aj naša škola sa rôznymi aktivitami zapojila do kampane, ktorá má predovšetkým vysvetliť medzi žiakmi pojem rasizmus a neznášanlivosť.   

    Jednou z týchto aktivít bol dňa 22. 03. 2007 stolnotenisový turnaj. Tohto športového podujatia sa zúčastnilo 31 žiakov z ročníkov 4-9. Turnaj otvorila ...


Active Image
Mgr. Milan Lalinský, riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Novej Bystrici, vyhlásil na deň 5.januára 2007   stolnotenisový turnaj „O pohár riaditeľa školy“ v kategórii žiaci do 16 rokov a dospelí. V tento deň sa brány školy otvorili pre účastníkov tohto športového podujatia. O 9. 00 hod .sa prítomní zaregistrovali do súpisky, vyhlásili sa podmienky súťaže a pri otváracom ceremoniáli privítal prítomných aj starosta obce Milan Kotvas.

Active ImageKaždoročne sa  prvý jún venuje deťom. Ani tento rok sme na Základnej škole s materskou školou v Novej Bystrici neporušili tradíciu a tento deň sme im venovali.
Žiaci tretieho ročníka   pod dozorom pani uč. Mgr. Pavelkovej a p. uč. Kašubovej  sa zúčastnili dopoludnia, ktoré pre nich pripravili Slovenské lesy.  Súťaže pod názvom "Lesy deťom" sa okrem našich žiakov zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Klubina. Aktivity boli zamerané na spoznávanie  a správanie sa v prírode. Na záver boli deti odmenené vecnými cenami a sladkosťami.
Na školskom dvore sa ročníkom 1-4 predstavili príslušníci OHP Novoť. Npráp. Marián Brath, por. Miroslav Griga a práp. Bc Igor Veselovský zoznámili žiakov so zbraňami,  ktoré používajú, upozornili ich na správanie sa na cestnej komunikácii. Npráp. Marián Brath deťom predstavil policajného psa Bona v akcii pri zadržaní páchateľa na rukáv  a predviedol im, ako reaguje pes na povely.

Active Image    V dňoch 19. – 25. 03. 2007 je medzinárodný týždeň boja proti rasizmu. Aj naša škola sa rôznymi aktivitami zapojila do kampane, ktorá má predovšetkým vysvetliť medzi žiakmi pojem rasizmus a neznášanlivosť.   

    Jednou z týchto aktivít bol dňa 22. 03. 2007 stolnotenisový turnaj. Tohto športového podujatia sa zúčastnilo 31 žiakov z ročníkov 4-9. Turnaj otvorila ...


Active Image
Mgr. Milan Lalinský, riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Novej Bystrici, vyhlásil na deň 5.januára 2007   stolnotenisový turnaj „O pohár riaditeľa školy“ v kategórii žiaci do 16 rokov a dospelí. V tento deň sa brány školy otvorili pre účastníkov tohto športového podujatia. O 9. 00 hod .sa prítomní zaregistrovali do súpisky, vyhlásili sa podmienky súťaže a pri otváracom ceremoniáli privítal prítomných aj starosta obce Milan Kotvas.