Active Image    V mesiaci december Školské stredisko záujmovej činnosti v Novej Bystrici  pre ročníky 1 - 4  vyhlásilo  výtvarnú súťaž  „Vianočný darček“. Deti si v rámci výtvarnej výchovy, ale aj vo svojom voľnom čase  vytvorili prekrásne práce, ktoré boli vystavené na školskej chodbe. Dňa 13.12.2007 sme vyhodnotili a odmenili  15 prác, ktoré sme vybrali zo všetkých vystavených. Bolo veľmi ťažké vybrať a odmeniť vecnými cenami práce, pretože všetky boli veľmi pekné a bolo ich veľmi veľa. Tie deti,  ktorým sa neušli vecné ceny, dostali všetky sladkú odmenu.
    Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa tejto  peknej akcie zúčastnili.

Active Image    Každý rok sa počas Týždňa vedy na Slovensku uskutočňuje v Bratislave mimoriadne atraktívna prehliadka vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov - Festival Vedy a Techniky.
    Prehliadka je spojená so súťažou o hodnotné vecné ceny a tí najlepší postupujú na atraktívne medzinárodné súťaže. Hlavnou cenou je účasť na prestížnom svetovom veľtrhu vedeckých projektov mladých ľudí Intel ISEF 2008 v Atlante v USA. 
    Otvorenia Festivalu sa zúčastnili zástupcovia Amavetu, Prírodovedeckej fakulty UK, Slovenskej akadémie vied  i veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe Vallee.
    Našu školu na Festivale, ktorý sa konal 15. - 17. 11. 2007, reprezentovali žiaci VII.A triedy Branislav Chovanec a Tomáš Prišč. Z Kysúc sme sa zúčastnili ako jediní zástupcovia. Branislav Chovanec zhotovil elektronickú stavebnicu pozostávajúcu z rôznych elektrotechnických i elektronických komponentov.

Active Image    4. októbra 2007 sme sa, zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica spolu s naším duchovným otcom Mgr. Stanislavom Capiakom, na základe pozvania nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, vybrali na návštevu Nitrianskeho hradu. Prijal nás osobne Otec biskup spoločne so svojím tajomníkom ThDr., Dušanom Argalášom, PhD. Pripravili nám štedré pohostenie, a hoci jeho čas je naplnený pracovnými povinnosťami, bol ochotný kus z neho nám venovať. Oboznámil nás s históriou Nitry, Nitrianskeho hradu a Nitrianskeho biskupstva, ktorá je veľmi bohatá. Počiatky osídlenia mesta Nitry siahajú až do praveku a slovanská história Nitry začína už samotným príchodom Slovanov na naše územie. Neskôr vznikla Samova ríša a po nej štát Veľká Morava. 

Active Image    Každoročne sa žiaci  zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastňujú ľahkoatletických súťaží v rámci okresu. Aj túto jeseň sme sa zúčastnili niekoľkých súťaží, v ktorých sme obstáli veľmi dobre a umiestnili sme sa na popredných miestach. 25. septembra to bolo okresné kolo v „Cezpoľnom behu„ , kde sa chlapci v zložení  Rajnoha Matej, Halvoník Vlado a Prišč Tomáš umiestnili na prvom mieste. Dňa 9.10.2007 reprezentovali okres Čadca na krajskom kole v Liptovskom Mikuláši. Dievčatá v zložení Cabadajová Martina, Klieštiková Klára a Petreková Martina obsadili v tej istej súťaži v kategórii dievčat tretie miesto.
 

 Dňa 26. septembra 2007 sa  konali I. majstrovstvá školy v žonglovaní futbalovou loptou. Vzhľadom k tomu, že sme túto súťaž uskutočnili po prvýkrát , môžeme byť s účasťou spokojní.  Žiaci získavali body v trojboji a to v nasledovných disciplínach :
1.  žonglovanie  „ pravá noha – ľavá noha
2.  hlavičky – bez  prerušenia inou časťou tela
3.  Žonglovanie futbalovou loptou všetkými vo futbale povolenými časťami tela

     Celkový počet sa určil súčtom dotykov zo všetkých troch disciplín.
Medzi jednotlivými disciplínami trojboja je pauza 1 minút.

Umiestnenie:

1.    miesto  Rajnoha Matej
2.    miesto  Halvoník Roman
3.    miesto  Cádrik Dávid
4.    miesto  Belák Miroslav
5.    miesto  Vakula Samuel

Víťazi súťaže sa zúčastnia okresného kola v Čadci.

Active Image    Koniec školského roka pripadol tento rok na 29. júna 2007. Počasie nám prialo a už od  skorých ranných hodín sa schádzali naši žiaci pred kostolom, kde v tento deň bola slávnostná svätá omša o 8 hodine .Po jej skončení deti spolu so svojimi učiteľmi zaplnili školskú chodbu, kde ich privítal riaditeľ školy. Vo svojom príhovore vyzdvihol žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky  a poďakoval aj všetkým učiteľom za vykonanú prácu.
    Triedy, ktoré sa v súťaži o “Najčistejšiu triedu„ umiestnili na prvých troch miestach na ročníkoch 1-4 a 5-9  boli odmenené sladkou tortou a vecnými cenami. Posledný krát sa s nami rozlúčili aj naši deviataci...

Active Image    V mesiaci december Školské stredisko záujmovej činnosti v Novej Bystrici  pre ročníky 1 - 4  vyhlásilo  výtvarnú súťaž  „Vianočný darček“. Deti si v rámci výtvarnej výchovy, ale aj vo svojom voľnom čase  vytvorili prekrásne práce, ktoré boli vystavené na školskej chodbe. Dňa 13.12.2007 sme vyhodnotili a odmenili  15 prác, ktoré sme vybrali zo všetkých vystavených. Bolo veľmi ťažké vybrať a odmeniť vecnými cenami práce, pretože všetky boli veľmi pekné a bolo ich veľmi veľa. Tie deti,  ktorým sa neušli vecné ceny, dostali všetky sladkú odmenu.
    Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa tejto  peknej akcie zúčastnili.

Active Image    Každý rok sa počas Týždňa vedy na Slovensku uskutočňuje v Bratislave mimoriadne atraktívna prehliadka vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov - Festival Vedy a Techniky.
    Prehliadka je spojená so súťažou o hodnotné vecné ceny a tí najlepší postupujú na atraktívne medzinárodné súťaže. Hlavnou cenou je účasť na prestížnom svetovom veľtrhu vedeckých projektov mladých ľudí Intel ISEF 2008 v Atlante v USA. 
    Otvorenia Festivalu sa zúčastnili zástupcovia Amavetu, Prírodovedeckej fakulty UK, Slovenskej akadémie vied  i veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe Vallee.
    Našu školu na Festivale, ktorý sa konal 15. - 17. 11. 2007, reprezentovali žiaci VII.A triedy Branislav Chovanec a Tomáš Prišč. Z Kysúc sme sa zúčastnili ako jediní zástupcovia. Branislav Chovanec zhotovil elektronickú stavebnicu pozostávajúcu z rôznych elektrotechnických i elektronických komponentov.

Active Image    4. októbra 2007 sme sa, zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica spolu s naším duchovným otcom Mgr. Stanislavom Capiakom, na základe pozvania nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, vybrali na návštevu Nitrianskeho hradu. Prijal nás osobne Otec biskup spoločne so svojím tajomníkom ThDr., Dušanom Argalášom, PhD. Pripravili nám štedré pohostenie, a hoci jeho čas je naplnený pracovnými povinnosťami, bol ochotný kus z neho nám venovať. Oboznámil nás s históriou Nitry, Nitrianskeho hradu a Nitrianskeho biskupstva, ktorá je veľmi bohatá. Počiatky osídlenia mesta Nitry siahajú až do praveku a slovanská história Nitry začína už samotným príchodom Slovanov na naše územie. Neskôr vznikla Samova ríša a po nej štát Veľká Morava. 

Active Image    Každoročne sa žiaci  zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastňujú ľahkoatletických súťaží v rámci okresu. Aj túto jeseň sme sa zúčastnili niekoľkých súťaží, v ktorých sme obstáli veľmi dobre a umiestnili sme sa na popredných miestach. 25. septembra to bolo okresné kolo v „Cezpoľnom behu„ , kde sa chlapci v zložení  Rajnoha Matej, Halvoník Vlado a Prišč Tomáš umiestnili na prvom mieste. Dňa 9.10.2007 reprezentovali okres Čadca na krajskom kole v Liptovskom Mikuláši. Dievčatá v zložení Cabadajová Martina, Klieštiková Klára a Petreková Martina obsadili v tej istej súťaži v kategórii dievčat tretie miesto.
 

 Dňa 26. septembra 2007 sa  konali I. majstrovstvá školy v žonglovaní futbalovou loptou. Vzhľadom k tomu, že sme túto súťaž uskutočnili po prvýkrát , môžeme byť s účasťou spokojní.  Žiaci získavali body v trojboji a to v nasledovných disciplínach :
1.  žonglovanie  „ pravá noha – ľavá noha
2.  hlavičky – bez  prerušenia inou časťou tela
3.  Žonglovanie futbalovou loptou všetkými vo futbale povolenými časťami tela

     Celkový počet sa určil súčtom dotykov zo všetkých troch disciplín.
Medzi jednotlivými disciplínami trojboja je pauza 1 minút.

Umiestnenie:

1.    miesto  Rajnoha Matej
2.    miesto  Halvoník Roman
3.    miesto  Cádrik Dávid
4.    miesto  Belák Miroslav
5.    miesto  Vakula Samuel

Víťazi súťaže sa zúčastnia okresného kola v Čadci.

Active Image    Koniec školského roka pripadol tento rok na 29. júna 2007. Počasie nám prialo a už od  skorých ranných hodín sa schádzali naši žiaci pred kostolom, kde v tento deň bola slávnostná svätá omša o 8 hodine .Po jej skončení deti spolu so svojimi učiteľmi zaplnili školskú chodbu, kde ich privítal riaditeľ školy. Vo svojom príhovore vyzdvihol žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky  a poďakoval aj všetkým učiteľom za vykonanú prácu.
    Triedy, ktoré sa v súťaži o “Najčistejšiu triedu„ umiestnili na prvých troch miestach na ročníkoch 1-4 a 5-9  boli odmenené sladkou tortou a vecnými cenami. Posledný krát sa s nami rozlúčili aj naši deviataci...