11.05.2014

altV stredu, 30.apríla 2014, mala naša škola Deň Zeme. Žiaci z nižších ročníkov upratovali pri škole a žiaci z vyšších ročníkov chodili po dedine zbierať odpadky a čistiť tak verejné priestranstvá. Najviac smetí bolo na ihrisku a okolo rieky. Zúčastnili sme sa všetci. Počasie bolo veľmi pekné, aj keď troška zapršalo, no po takých 5-tich minútach prestalo a my sme sa znova vybrali zbierať odpadky. Každá trieda mala iný úsek. Niektorí išli dole smerom na Starú Bystricu a niektorí išli smerom hore na Vychylovku.

11.05.2014

alt10. apríla sa na ihrisku TJ Slovan Nová Bystrica odohralo druhé kolo národného turnaja Coca-Cola tour -školský pohár. Keďže sme prvé kolo vyhrali, boli sme poverení organizačným tímom tohto turnaja pripraviť druhé kolo, kde nám vylosovali súperov -ZŠ s MŠ Rázusova Čadca, ZŠ s MŠ Oravské Veselé a ZŠ s MŠ Bobrov. Hneď sme oslovili pána Jaroslava Kováča, ktorý vedie futbalový krúžok, o pomoc pri zorganizovaní tohto turnaja. Stretli sme sa len s ochotou a do celej prípravy sa zapojili aj p.Ladislav Slivka, p. Ján Kuniak a samozrejme aj starosta obce Ing. Jozef Balačin. Mali sme veľkú smolu, že práve 10. apríla bolo veľmi chladné a daždivé počasie, čo však neodradilo od súťaženia ani jednu školu.  

23.04.2014

Denne sa stretávame s ľuďmi, ktorí ľutujú pacientov, hovoria o tom, že by sa malo pomôcť, veľa sa o tom hovorí, no keď príde na činy, tak sa nič nedeje. A práve preto, sme sa 11.4.2014 stretávali v mestách a obciach s dobrovoľníkmi , ktorí ponúkali narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Zbierka mala osloviť všetkých, ktorí chcú pomôcť bez zbytočných rečí.
Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Dvaja žiaci, Róbert Kováč a Monika Joneková, dostali za úlohu osloviť všetkých žiakov a ponúknuť im za dobrovoľný príspevok narcis.

23.04.2014
altDňa 10.4.2014 sme spolu s našimi vyučujúcimi uskutočnili posledné stretnutie v obci Glinka s našimi poľskými priateľmi. Pre niektorých bolo toto stretnutie novým dobrodružstvom, ale niektorí sme tu už boli a vedeli sme, čo nás čaká. Tohto výletu sa zúčastnili žiaci 7.A, 8.A a tiež žiaci 9.ročníka. Cestou tam sme sa nemohli dočkať a hádali sme, akú zaujímavosť budeme robiť tentokrát , ale niektorí si šetrili sily a rozhodli sa , že si cestou tam aj zdriemnu.

06.04.2014

altV týždni od 17.3.2014 do 21.3.2014 sme sa zapojili do „ Týždňa boja proti rasizmu!" Žiaci nosili každý deň v tomto týždni oblečenie inej farby /čierna, modrá, červená, zelená, žltá/ a spolu s triednymi učiteľkami sme sa venovali témam týkajúcim sa národnostnej neznášanlivosti, rasizmu, rasovej intolerancii, ktoré sme spracovávali výtvarne alebo literárne.
Všetci, ktorí sú proti všetkým formám a prejavom rasizmu podporili náš školský projekt tým, že v danom týždni prišli oblečení každý deň v tričku inej farby:
-pondelok 17.3.2014 -modrá /Európa/
-utorok 18.3.2014- čierna /Afrika/

17.03.2014

altKaždoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych súťaží. Jednou z nich je aj regionálna súťažná prehliadka detského folklóru pod názvom "Slávici Kysúc". Vyhlasovateľom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a je samozrejme, že regionálnej prehliadke predchádza školské kolo, ktoré sa na našej škole uskutočnilo v troch kategóriách. Prvá kategória žiaci ročníkov 1-2, druhá kategória - žiaci ročníkov 3-4, tretia kategória - žiaci ročníkov 5-9.

11.05.2014

altV stredu, 30.apríla 2014, mala naša škola Deň Zeme. Žiaci z nižších ročníkov upratovali pri škole a žiaci z vyšších ročníkov chodili po dedine zbierať odpadky a čistiť tak verejné priestranstvá. Najviac smetí bolo na ihrisku a okolo rieky. Zúčastnili sme sa všetci. Počasie bolo veľmi pekné, aj keď troška zapršalo, no po takých 5-tich minútach prestalo a my sme sa znova vybrali zbierať odpadky. Každá trieda mala iný úsek. Niektorí išli dole smerom na Starú Bystricu a niektorí išli smerom hore na Vychylovku.

11.05.2014

alt10. apríla sa na ihrisku TJ Slovan Nová Bystrica odohralo druhé kolo národného turnaja Coca-Cola tour -školský pohár. Keďže sme prvé kolo vyhrali, boli sme poverení organizačným tímom tohto turnaja pripraviť druhé kolo, kde nám vylosovali súperov -ZŠ s MŠ Rázusova Čadca, ZŠ s MŠ Oravské Veselé a ZŠ s MŠ Bobrov. Hneď sme oslovili pána Jaroslava Kováča, ktorý vedie futbalový krúžok, o pomoc pri zorganizovaní tohto turnaja. Stretli sme sa len s ochotou a do celej prípravy sa zapojili aj p.Ladislav Slivka, p. Ján Kuniak a samozrejme aj starosta obce Ing. Jozef Balačin. Mali sme veľkú smolu, že práve 10. apríla bolo veľmi chladné a daždivé počasie, čo však neodradilo od súťaženia ani jednu školu.  

23.04.2014

Denne sa stretávame s ľuďmi, ktorí ľutujú pacientov, hovoria o tom, že by sa malo pomôcť, veľa sa o tom hovorí, no keď príde na činy, tak sa nič nedeje. A práve preto, sme sa 11.4.2014 stretávali v mestách a obciach s dobrovoľníkmi , ktorí ponúkali narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Zbierka mala osloviť všetkých, ktorí chcú pomôcť bez zbytočných rečí.
Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Dvaja žiaci, Róbert Kováč a Monika Joneková, dostali za úlohu osloviť všetkých žiakov a ponúknuť im za dobrovoľný príspevok narcis.

23.04.2014
altDňa 10.4.2014 sme spolu s našimi vyučujúcimi uskutočnili posledné stretnutie v obci Glinka s našimi poľskými priateľmi. Pre niektorých bolo toto stretnutie novým dobrodružstvom, ale niektorí sme tu už boli a vedeli sme, čo nás čaká. Tohto výletu sa zúčastnili žiaci 7.A, 8.A a tiež žiaci 9.ročníka. Cestou tam sme sa nemohli dočkať a hádali sme, akú zaujímavosť budeme robiť tentokrát , ale niektorí si šetrili sily a rozhodli sa , že si cestou tam aj zdriemnu.

06.04.2014

altV týždni od 17.3.2014 do 21.3.2014 sme sa zapojili do „ Týždňa boja proti rasizmu!" Žiaci nosili každý deň v tomto týždni oblečenie inej farby /čierna, modrá, červená, zelená, žltá/ a spolu s triednymi učiteľkami sme sa venovali témam týkajúcim sa národnostnej neznášanlivosti, rasizmu, rasovej intolerancii, ktoré sme spracovávali výtvarne alebo literárne.
Všetci, ktorí sú proti všetkým formám a prejavom rasizmu podporili náš školský projekt tým, že v danom týždni prišli oblečení každý deň v tričku inej farby:
-pondelok 17.3.2014 -modrá /Európa/
-utorok 18.3.2014- čierna /Afrika/

17.03.2014

altKaždoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych súťaží. Jednou z nich je aj regionálna súťažná prehliadka detského folklóru pod názvom "Slávici Kysúc". Vyhlasovateľom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a je samozrejme, že regionálnej prehliadke predchádza školské kolo, ktoré sa na našej škole uskutočnilo v troch kategóriách. Prvá kategória žiaci ročníkov 1-2, druhá kategória - žiaci ročníkov 3-4, tretia kategória - žiaci ročníkov 5-9.