Active ImageZačiatok školského roka 2008

Prázdniny sa skončili a brány školy sa opäť otvorili 2. septembra. Býva už dobrým zvykom, že začiatok školského roka sa nesie v slávnostnej atmosfére. Žiaci, rodičia aj učitelia sa  po svätej omši zhromaždili na školskom dvore, kde ich privítal riaditeľ školy Mgr. Lalinský M.

Predstavil všetkým učiteľský kolektív, oboznámil prítomných s nastávajúcou rekonštrukciou školy a zaželal žiakom veľa dobrých známok, dobrých kamarátov a veľa nových vedomostí. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce p. Kotvas M. Po slávnostnom otvorení sa žiaci v doprovode  svojich triednych učiteľov presunuli do tried, kde dostali pokyny pre nasledujúce dni.

Nový školský rok sa začal

Prázdniny rýchlo ubehli a školský zvonček 2. septembra oznámil, že je čas ísť do školy.

Nový školský rok začal svätou omšou v kostole v Novej Bystrici. Po jej skončení sa žiaci sústredili v Kultúrnom dome vo Vychylovke.
Školský rok 2008/2009 zahájil p. riaditeľ Mgr. Znachor. Privítal prítomný pedagogický zbor, žiakov, rodičov a hostí - p. starostu Kotvasa a p. farára Mgr. Capiaka.
Osobitne sa prihovoril žiakom 1. ročníka a odovzdal im pekné knihy a školské potreby. Školské potreby im venovalo ZRŠ. Tiež privítal nové panie učiteľky Mgr. Máriu Pišojovú a Mgr. Paulínu Plškovú, ktoré budú vyučovať na tunajšej škole.
P. starosta v krátkom príhovore poprial žiakom i p. učiteľom veľa pevných síl a optimizmu pri práci.
Po slávnostnom príhovore p. riaditeľ Mgr. Znachor oboznámil prítomných s organizáciou školy.

ZŠ s MŠ V Novej Bystrici ďakuje sponzorom a všetkým, ktorí finančne podporili oslavy 65. výročia otvorenia školy v Novej Bystrici.

Sú to:
LINKSON Nová Bystrica,
Elektro, voda, kúrenie Rudolf Chovanec Nová Bystrica,
Reštaurácia Jeleň Nová Bystrica,
EVA – Rozličný tovar Nová Bystrica,
Hostinec u Škorvagy V. Masnicová Nová Bystrica,
VELM s.r.o. Nová Bystrica,
Potraviny LÚČ Nová Bystrica,
Kvetinárstvo Jana Huláková Nová Bystrica,
Dana Halvoníková

a ostatní, ktorí nechcú byť menovaní. 

Active Image      14. júna 2008 ZŠ s MŠ Nová Bystrica oslávila 65. výročie svojho otvorenia. Každé takéto výročie je dôvodom na to, aby sme sa obzreli späť do minulosti, zhodnotili kroky úspechov i neúspechov, vrátili sa do minulosti, prehodnotili súčasnosť a vytvorili predstavu o budúcnosti. 65 rokov je vek nie príliš dlhý, ale ani krátky. Za taký čas sa o škole a práci v nej dá povedať veľa a je sa s čím aj pochváliť.
      Počas 65 rokov existencie školy v Novej Bystrici sa v nej vystriedalo 11 riaditeľov, 9 zástupcov riaditeľa, takmer 400 pedagogických a nepedagogických zamestnancov, tisíce žiakov z Novej Bystrice, Harvelky a Riečnice. Z ich radov sú aj také osobnosti ako je biskup nitrianskej diecézy Mons. Viliam Judák. V súčasnej dobe tu pracuje 37 zamestnancov.

Active ImageDňa 26. apríla 2008 sa v priestoroch ZŠ s MŠ v  Novej Bystrici, Vychylovka stretli učitelia a kolegovia, aby oslávili okrúhle výročie otvorenia školy. Príjemnú atmosféru umocnila ľudová hudba rodiny Kováčovcov. Stretnutia sa zúčastnili  učitelia, ktorí v čase otvorenia začínali svoju učiteľskú kariéru, t. č. sú už dôchodcovia. Bola zastúpená stredná generácia i začínajúci učitelia, čiže učiteľská mlaď. Z 80-tich pozvaných sa stretnutia zúčastnilo 28 bývalých učiteľov školy.  Na oslave 50. výročia školy spolu s hosťami a všetkými zamestnancami školy bolo 70 zúčastnených.
Deň pred oslavou bola slávnostná svätá omša pre žiakov, učiteľov a rodičov našej školy. Na omšu nás odviezol luxusný zájazdový autobus, ktorý zabezpečil p. Štefan Griga, člen rady školy.

Active ImageJar sa nesie v znamení upratovania po dlhej zime. Keď zíde sneh, hneď je vidieť neporiadok, ktorý sme zanechali po sebe v tokoch riek, popri ceste, na lúkach. Žiaci našej školy 25.4.2008, formou brigády, sa snažili svojou troškou tiež prispieť k čisteniu našej obce. Jednotlivé triedy mali svoje úseky, kde zbierali plastové fľaše, papiere a rôzny ďalší odpad. Naplnené vrecia ostávali pri ceste, ktoré potom pracovníci obecného úradu zbierali a sústreďovali na jedno miesto. Je až zarážajúce, aký rôzny odpad deti našli a ako nás netrápi, že záhradky máme pekné, ale hneď za cestou a v okolí rieky robíme smetiská. Príroda by si zaslúžila viacej ohľaduplnosti  z našej strany.

Active ImageZačiatok školského roka 2008

Prázdniny sa skončili a brány školy sa opäť otvorili 2. septembra. Býva už dobrým zvykom, že začiatok školského roka sa nesie v slávnostnej atmosfére. Žiaci, rodičia aj učitelia sa  po svätej omši zhromaždili na školskom dvore, kde ich privítal riaditeľ školy Mgr. Lalinský M.

Predstavil všetkým učiteľský kolektív, oboznámil prítomných s nastávajúcou rekonštrukciou školy a zaželal žiakom veľa dobrých známok, dobrých kamarátov a veľa nových vedomostí. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce p. Kotvas M. Po slávnostnom otvorení sa žiaci v doprovode  svojich triednych učiteľov presunuli do tried, kde dostali pokyny pre nasledujúce dni.

Nový školský rok sa začal

Prázdniny rýchlo ubehli a školský zvonček 2. septembra oznámil, že je čas ísť do školy.

Nový školský rok začal svätou omšou v kostole v Novej Bystrici. Po jej skončení sa žiaci sústredili v Kultúrnom dome vo Vychylovke.
Školský rok 2008/2009 zahájil p. riaditeľ Mgr. Znachor. Privítal prítomný pedagogický zbor, žiakov, rodičov a hostí - p. starostu Kotvasa a p. farára Mgr. Capiaka.
Osobitne sa prihovoril žiakom 1. ročníka a odovzdal im pekné knihy a školské potreby. Školské potreby im venovalo ZRŠ. Tiež privítal nové panie učiteľky Mgr. Máriu Pišojovú a Mgr. Paulínu Plškovú, ktoré budú vyučovať na tunajšej škole.
P. starosta v krátkom príhovore poprial žiakom i p. učiteľom veľa pevných síl a optimizmu pri práci.
Po slávnostnom príhovore p. riaditeľ Mgr. Znachor oboznámil prítomných s organizáciou školy.

ZŠ s MŠ V Novej Bystrici ďakuje sponzorom a všetkým, ktorí finančne podporili oslavy 65. výročia otvorenia školy v Novej Bystrici.

Sú to:
LINKSON Nová Bystrica,
Elektro, voda, kúrenie Rudolf Chovanec Nová Bystrica,
Reštaurácia Jeleň Nová Bystrica,
EVA – Rozličný tovar Nová Bystrica,
Hostinec u Škorvagy V. Masnicová Nová Bystrica,
VELM s.r.o. Nová Bystrica,
Potraviny LÚČ Nová Bystrica,
Kvetinárstvo Jana Huláková Nová Bystrica,
Dana Halvoníková

a ostatní, ktorí nechcú byť menovaní. 

Active Image      14. júna 2008 ZŠ s MŠ Nová Bystrica oslávila 65. výročie svojho otvorenia. Každé takéto výročie je dôvodom na to, aby sme sa obzreli späť do minulosti, zhodnotili kroky úspechov i neúspechov, vrátili sa do minulosti, prehodnotili súčasnosť a vytvorili predstavu o budúcnosti. 65 rokov je vek nie príliš dlhý, ale ani krátky. Za taký čas sa o škole a práci v nej dá povedať veľa a je sa s čím aj pochváliť.
      Počas 65 rokov existencie školy v Novej Bystrici sa v nej vystriedalo 11 riaditeľov, 9 zástupcov riaditeľa, takmer 400 pedagogických a nepedagogických zamestnancov, tisíce žiakov z Novej Bystrice, Harvelky a Riečnice. Z ich radov sú aj také osobnosti ako je biskup nitrianskej diecézy Mons. Viliam Judák. V súčasnej dobe tu pracuje 37 zamestnancov.

Active ImageDňa 26. apríla 2008 sa v priestoroch ZŠ s MŠ v  Novej Bystrici, Vychylovka stretli učitelia a kolegovia, aby oslávili okrúhle výročie otvorenia školy. Príjemnú atmosféru umocnila ľudová hudba rodiny Kováčovcov. Stretnutia sa zúčastnili  učitelia, ktorí v čase otvorenia začínali svoju učiteľskú kariéru, t. č. sú už dôchodcovia. Bola zastúpená stredná generácia i začínajúci učitelia, čiže učiteľská mlaď. Z 80-tich pozvaných sa stretnutia zúčastnilo 28 bývalých učiteľov školy.  Na oslave 50. výročia školy spolu s hosťami a všetkými zamestnancami školy bolo 70 zúčastnených.
Deň pred oslavou bola slávnostná svätá omša pre žiakov, učiteľov a rodičov našej školy. Na omšu nás odviezol luxusný zájazdový autobus, ktorý zabezpečil p. Štefan Griga, člen rady školy.

Active ImageJar sa nesie v znamení upratovania po dlhej zime. Keď zíde sneh, hneď je vidieť neporiadok, ktorý sme zanechali po sebe v tokoch riek, popri ceste, na lúkach. Žiaci našej školy 25.4.2008, formou brigády, sa snažili svojou troškou tiež prispieť k čisteniu našej obce. Jednotlivé triedy mali svoje úseky, kde zbierali plastové fľaše, papiere a rôzny ďalší odpad. Naplnené vrecia ostávali pri ceste, ktoré potom pracovníci obecného úradu zbierali a sústreďovali na jedno miesto. Je až zarážajúce, aký rôzny odpad deti našli a ako nás netrápi, že záhradky máme pekné, ale hneď za cestou a v okolí rieky robíme smetiská. Príroda by si zaslúžila viacej ohľaduplnosti  z našej strany.