Active ImageKaždá nedeľa na skanzene vo Vychylovke je venovaná nejakej činnosti spojenej s ľudovými zvykmi a tradíciami. 6. júna bola celá činnosť venovaná deťom – súťaže, hry, zábava. Samozrejme aj kultúrny program pripravili pre návštevníkov deti. Tento krát to boli naše deti zo ŠSZČ  pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a to z krúžku heligonkárov a z krúžku ľudového tanca.

Active Image30. apríla sa všetci žiaci zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili na prednáške o bojových zbraniach v stredoveku s  názorným predvedením ich účinnosti. Túto prednášku nám pripravil Marián Cajzel z Dubnice nad Váhom spolu so svojim priateľom. 

Active ImageAj žiaci našej školy sa zapojili do jarného čistenia celej obce. V rámci „Dňa Zeme“ sme sa všetci pustili do upratovania a veru bolo aj čo upratovať. Rozdelili sme sa   po ročníkoch a každý ročník dostal vyčistiť od papierov, plastov a rôzneho odpadu určitý úsek tak, že sme pokryli obec od Škorvagov až do osady Peťkovia. Najmenší žiaci ostali v areáli školy vzhľadom na bezpečnosť a ostatní sa pustili do rázneho čistenia vo svojich úsekoch.

Drôtená košeľa je druh brnenia, ktoré sa používalo predovšetkým v staroveku a stredoveku, výnimočne aj v 20. storočí- britskí tankisti v prvej svetovej vojne. Výroba vyžadovala pomerne veľa pracovných hodín, ak nesedela na telo, tak výrazne prekážala a stávala sa skôr príťažou.
Takúto informáciu si môže každý z nás nájsť na internete, ale máloktorí  z nás by sa pustil aj do výroby takejto košele. V Novej Bystrici však máme takéhoto žiaka, ktorý nás veľmi milo prekvapil a doniesol nám ukázať takúto košeľu aj s prikrývkou hlavy – všetko vyrobené podľa starého popisu práce a z drôtu.

Active ImageKaždoročne  patrí už k tradícii v Novej Bystrici, že ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka v spolupráci s kultúrnym referentom p. Vladimírom Tomčalom pripravuje pre širokú verejnosť Vianočnú besiedku v Dome kultúry v Novej Bystrici. Aj tento rok sme si dali veľmi záležať a dokonca sme si pozvali aj hostí- ľudovú hudbu Kamenčan zo Zakamenného.

Active Image8.januára sme v ZŠ s MŠ Nová Bystrica uskutočnili žiacky stolnotenisový turnaj „O pohár riaditeľa školy“. Turnaj sme pripravovali ako Vianočný, avšak  vzhľadom k tomu, že momentálne  sa uskutočňuje rekonštrukcia školy , turnaj sme presunuli na už spomínaný termín. S účasťou sme boli veľmi spokojní. Hráčov prišli povzbudiť aj ich kamaráti a aj niektorí rodičia, ktorí nám pomohli aj pri priebehu celého turnaja.

Active ImageKaždá nedeľa na skanzene vo Vychylovke je venovaná nejakej činnosti spojenej s ľudovými zvykmi a tradíciami. 6. júna bola celá činnosť venovaná deťom – súťaže, hry, zábava. Samozrejme aj kultúrny program pripravili pre návštevníkov deti. Tento krát to boli naše deti zo ŠSZČ  pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a to z krúžku heligonkárov a z krúžku ľudového tanca.

Active Image30. apríla sa všetci žiaci zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili na prednáške o bojových zbraniach v stredoveku s  názorným predvedením ich účinnosti. Túto prednášku nám pripravil Marián Cajzel z Dubnice nad Váhom spolu so svojim priateľom. 

Active ImageAj žiaci našej školy sa zapojili do jarného čistenia celej obce. V rámci „Dňa Zeme“ sme sa všetci pustili do upratovania a veru bolo aj čo upratovať. Rozdelili sme sa   po ročníkoch a každý ročník dostal vyčistiť od papierov, plastov a rôzneho odpadu určitý úsek tak, že sme pokryli obec od Škorvagov až do osady Peťkovia. Najmenší žiaci ostali v areáli školy vzhľadom na bezpečnosť a ostatní sa pustili do rázneho čistenia vo svojich úsekoch.

Drôtená košeľa je druh brnenia, ktoré sa používalo predovšetkým v staroveku a stredoveku, výnimočne aj v 20. storočí- britskí tankisti v prvej svetovej vojne. Výroba vyžadovala pomerne veľa pracovných hodín, ak nesedela na telo, tak výrazne prekážala a stávala sa skôr príťažou.
Takúto informáciu si môže každý z nás nájsť na internete, ale máloktorí  z nás by sa pustil aj do výroby takejto košele. V Novej Bystrici však máme takéhoto žiaka, ktorý nás veľmi milo prekvapil a doniesol nám ukázať takúto košeľu aj s prikrývkou hlavy – všetko vyrobené podľa starého popisu práce a z drôtu.

Active ImageKaždoročne  patrí už k tradícii v Novej Bystrici, že ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka v spolupráci s kultúrnym referentom p. Vladimírom Tomčalom pripravuje pre širokú verejnosť Vianočnú besiedku v Dome kultúry v Novej Bystrici. Aj tento rok sme si dali veľmi záležať a dokonca sme si pozvali aj hostí- ľudovú hudbu Kamenčan zo Zakamenného.

Active Image8.januára sme v ZŠ s MŠ Nová Bystrica uskutočnili žiacky stolnotenisový turnaj „O pohár riaditeľa školy“. Turnaj sme pripravovali ako Vianočný, avšak  vzhľadom k tomu, že momentálne  sa uskutočňuje rekonštrukcia školy , turnaj sme presunuli na už spomínaný termín. S účasťou sme boli veľmi spokojní. Hráčov prišli povzbudiť aj ich kamaráti a aj niektorí rodičia, ktorí nám pomohli aj pri priebehu celého turnaja.