02.04.2012
altŽiaci sa každý rok tešia na karneval. Na ten tohtoročný si museli kvôli snehovej kalamite o týždeň dlhšie počkať, no oplatilo sa.
24. februára 2012 sa školská telocvičňa zaplnila žiakmi preoblečenými za rôzne postavy, zvieratá, rozprávkové bytosti a podobne. Pán riaditeľ Znachor privítal všetkých prítomných a zaželal dobrú zábavu.
Po zahájení karnevalu žiaci predstavili svoje masky. Hneď po predstavovaní začala karnevalová zábava. Počas tanca sa rodičia pustili do vyberania najkrajších a najzaujímavejších masiek. Nechýbali ani súťažné disciplíny, z ktorých aj tí najmladší žiaci predviedli svoju šikovnosť.
Záver karnevalu patril vyhodnoteniu masiek. Tie najkrajšie boli odmenené vecnými cenami. Sladkú odmenu si však zaslúžili všetci žiaci, ktorí si pripravili masku.
Vecné ceny a sladkosti venovalo ZRŠ:

02.01.2011
alt28. decembra sa uskutočnil už piaty ročník stolnotenisového turnaja „O pohár riaditeľa školy" v ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Žiaci mali vianočné prázdniny a predsa sa radi tohto turnaja zúčastňujú. Aj tento rok sme privítali v škole 20 súťažiacich, ktorých sme rozdelili do troch kategórií. Kategória začiatočníci, dievčatá a najpočetnejšia bola kategória pokročilých. Hralo sa podľa pravidiel stolného tenisu na štyroch stoloch a žiaci si sami robili aj rozhodcov.

29.11.2011
alt23. novembra sa v Čadci konalo okresné kolo žiakov v stolnom tenise. Už sa pravidelne niekoľko rokov zúčastňujeme tejto súťaže, pretože na škole pracuje stolnotenisový krúžok mladších aj starších žiakov a je z čoho vyberať na okresný prebor. Tento rok sme po prvýkrát postavili aj družstvo dievčat, pretože treba nabrať skúsenosti aj v hre so žiakmi z iných škôl. S umiestnením môžeme byť spokojní. Družstvo dievčat v zložení Monika Joneková VI.A, Renáta Hoferová VII.A, Miška Adamcová V.A , Alexandra Heltková VIII.A obsadili veľmi pekné druhé miesto.

15.júna 2011
Základná škola s materskou školou v Novej Bystrici a aj vo Vychylovke každý rok pripravuje rôzne aktivity z príležitosti dňa detí. Aj tento rok sme uvažovali o rôznych alternatívach od vychádzok do prírody cez spoločenské hry a padla aj alternatíva navštíviť filmové predstavenie v Starej Bystrici. Posledná možnosť sa nám videla najrozumnejšia, keďže v Novej Bystrici nie je kino. Oslovili sme Obecný úrad v Novej Bystrici o pomoc pri realizácii tejto alternatívy a boli sme radi, že sme našli porozumenie ako u starostu obce, tak aj u prednostu, ktorí poverili kultúrneho referenta realizáciou tejto akcie.

Active Image28.12.2010 – v utorok – Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre priaznivcov stolného tenisu už v poradí štvrtý ročník súťaže školskej mládeže o pohár riaditeľa školy. Súťažilo sa v troch kategóriách : kategória pokročilých, kategória začiatočníkov a kategória dievčat. Ráno boli pomerne silné mrazy a preto sme ani nečakali veľa detí. Opak však bol pravdou. S účasťou sme veľmi spokojní a je vidieť, že o tento šport má záujem stále viacej žiakov .

Active ImageTo, že máme šikovných bežcov, vieme už dávno. Opäť sa to ale potvrdilo na súťaži v cezpoľnom behu, ktorú vyhlásila VÚC Žilina a pre  kraj túto súťaž pripravila Radoľa.  Našich desať žiakov, 5 dievčat  a 5 chlapcov, úspešne reprezentovalo našu školu. .Radoľská trojka – tento názov už predznamenával náplň celého cezpoľného behu. Počas pretekov bežci absolvovali 3 súťažné stanovištia, kde plnili úlohy zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy a hod kolkami.

02.04.2012
altŽiaci sa každý rok tešia na karneval. Na ten tohtoročný si museli kvôli snehovej kalamite o týždeň dlhšie počkať, no oplatilo sa.
24. februára 2012 sa školská telocvičňa zaplnila žiakmi preoblečenými za rôzne postavy, zvieratá, rozprávkové bytosti a podobne. Pán riaditeľ Znachor privítal všetkých prítomných a zaželal dobrú zábavu.
Po zahájení karnevalu žiaci predstavili svoje masky. Hneď po predstavovaní začala karnevalová zábava. Počas tanca sa rodičia pustili do vyberania najkrajších a najzaujímavejších masiek. Nechýbali ani súťažné disciplíny, z ktorých aj tí najmladší žiaci predviedli svoju šikovnosť.
Záver karnevalu patril vyhodnoteniu masiek. Tie najkrajšie boli odmenené vecnými cenami. Sladkú odmenu si však zaslúžili všetci žiaci, ktorí si pripravili masku.
Vecné ceny a sladkosti venovalo ZRŠ:

02.01.2011
alt28. decembra sa uskutočnil už piaty ročník stolnotenisového turnaja „O pohár riaditeľa školy" v ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Žiaci mali vianočné prázdniny a predsa sa radi tohto turnaja zúčastňujú. Aj tento rok sme privítali v škole 20 súťažiacich, ktorých sme rozdelili do troch kategórií. Kategória začiatočníci, dievčatá a najpočetnejšia bola kategória pokročilých. Hralo sa podľa pravidiel stolného tenisu na štyroch stoloch a žiaci si sami robili aj rozhodcov.

29.11.2011
alt23. novembra sa v Čadci konalo okresné kolo žiakov v stolnom tenise. Už sa pravidelne niekoľko rokov zúčastňujeme tejto súťaže, pretože na škole pracuje stolnotenisový krúžok mladších aj starších žiakov a je z čoho vyberať na okresný prebor. Tento rok sme po prvýkrát postavili aj družstvo dievčat, pretože treba nabrať skúsenosti aj v hre so žiakmi z iných škôl. S umiestnením môžeme byť spokojní. Družstvo dievčat v zložení Monika Joneková VI.A, Renáta Hoferová VII.A, Miška Adamcová V.A , Alexandra Heltková VIII.A obsadili veľmi pekné druhé miesto.

15.júna 2011
Základná škola s materskou školou v Novej Bystrici a aj vo Vychylovke každý rok pripravuje rôzne aktivity z príležitosti dňa detí. Aj tento rok sme uvažovali o rôznych alternatívach od vychádzok do prírody cez spoločenské hry a padla aj alternatíva navštíviť filmové predstavenie v Starej Bystrici. Posledná možnosť sa nám videla najrozumnejšia, keďže v Novej Bystrici nie je kino. Oslovili sme Obecný úrad v Novej Bystrici o pomoc pri realizácii tejto alternatívy a boli sme radi, že sme našli porozumenie ako u starostu obce, tak aj u prednostu, ktorí poverili kultúrneho referenta realizáciou tejto akcie.

Active Image28.12.2010 – v utorok – Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre priaznivcov stolného tenisu už v poradí štvrtý ročník súťaže školskej mládeže o pohár riaditeľa školy. Súťažilo sa v troch kategóriách : kategória pokročilých, kategória začiatočníkov a kategória dievčat. Ráno boli pomerne silné mrazy a preto sme ani nečakali veľa detí. Opak však bol pravdou. S účasťou sme veľmi spokojní a je vidieť, že o tento šport má záujem stále viacej žiakov .

Active ImageTo, že máme šikovných bežcov, vieme už dávno. Opäť sa to ale potvrdilo na súťaži v cezpoľnom behu, ktorú vyhlásila VÚC Žilina a pre  kraj túto súťaž pripravila Radoľa.  Našich desať žiakov, 5 dievčat  a 5 chlapcov, úspešne reprezentovalo našu školu. .Radoľská trojka – tento názov už predznamenával náplň celého cezpoľného behu. Počas pretekov bežci absolvovali 3 súťažné stanovištia, kde plnili úlohy zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy a hod kolkami.