06.02.2013
altDňa 29. januára 2013 sa v ZŠ s MŠ v Novej Bystrici konal zápis do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnili:

Mgr. Renáta Hoferová a Mgr. Katatína Piteková, pedagógovia za 1. stupeň základnej školy, Mgr. Eva Minárová, triedna učiteľka prípravného ročníka detí v materskej škole,

Mgr. Ľubomíra Slučiaková, špeciálny pedagóg  základnej školy a

Mgr. Eva Joneková za Metodické  združenie pre 1. stupeň základnej školy.

 

06.02.2013
altFašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer na celom území Slovenska. Na vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľne zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé dediny tieto staré obyčaje zachovávajú dodnes. Nová Bystrica patrí určite medzi ne, pretože už sa stalo u nás peknou tradíciou, že práve v tomto období pripravujeme pre deti „Veľký detský karneval".

Deti sa veľmi tešia na deň „D", ktorý padol na 3. februára. Karneval pripravilo Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom v Dome kultúry Nová Bystrica. Sála bola pekne a veselo vyzdobená, pripravili sme veľké množstvo cien a sladkostí a už sme len čakali na deti v maskách.

30.12.2012
alt28.decembra 2012 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s vedením školy pripravilo pre svojich žiakov štvrtý ročník stolnotenisového turnaja „O pohár riaditeľa školy". Tento turnaj má už na našej škole svoju tradíciu. Aj keď sú v tomto čase vianočné prázdniny, tí, ktorí majú radi stolný tenis, si radi prídu zmerať svoje sily a vymeniť tak sedenie pri televízii a počítačoch za šport.

Turnaj otvoril riaditeľ školy Ing. Pavelek a zaželal všetkým, aby sa im darilo a aby všetci súťažili v rámci fair- play . Žiaci boli rozdelení do troch kategórií: pokročilí, začiatočníci a dievčatá. Hrali sme systémom každý s každým na dva víťazné sety.

15.12.2012
altKrúžok stolného tenisu pracuje na ZŠ s MŠ Nová Bystrica už niekoľko rokov a každý rok sa zúčastňuje rôznych súťaží v rámci okresu a obvodu. Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže poriadanej Centrom voľného času v Čadci. Táto súťaž je postupová a zároveň je to aj súťaž, ktorej sa zúčastňuje veľký počet družstiev . Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat – Joneková Monika, Hoferová Renáta, Adamcová Michaela a Kuniaková Anetka. Družstvo chlapcov – Kultán Ján, Kováč Róbert, Strapáč Ladislav a Adamec Lukáš. Obidve družstvá nám urobili veľkú radosť. Zvlášťdievčatá, ktoré sa umiestnili na prvom mieste a postupujú do krajského kola. Chlapci skončili na siedmom mieste. Krúžok pracuje pri školskom stredisku záujmovej činnosti a z roka na rok pribúdajú žiaci, ktorí sa tomuto športu venujú. Sme radi, že im pohyb nie je cudzí a držíme im palce aj do krajského kola.

Text, foto . Mgr. Elena Jančulová

01.06.2012

altNa konci školského roka je už dobrým zvykom ísť s deťmi na školský výlet. Z roka na rok je to trochu ťažšie, pretože ceny stúpajú, a tak si to niektorí žiaci nemôžu dovoliť. Ale aj tak sme pripravili peknú trasu – Červený Kameň, Bradlo , Piešťany- a nakoniec sme boli prekvapení veľkým záujmom žiakov. Nazbieralo sa ich 66 z IX.A triedy, z VIII.A triedy, z VIII.B triedy a VI.A triedy.
Dátum sme stanovili na 25. mája a deti sa nevedeli dočkať, kedy už pôjdeme. Bolo to pre nich zaujímavé aj tým, že sme išli autobusom a mikrobusom spoločne .Cesta na Červený Kameň nám trvala asi tri hodiny. Keď sme sa blížili, už z diaľky sme videli majestátny hrad, ktorý bol veľmi rozsiahly a pekný. V areáli sme si mohli zakúpiť reklamné brožúry, kde sme si prečítali celú históriu hradu. Potom si nás vzali na starosť sprievodkyne, ktoré nás previedli po sprístupnených priestoroch hradu a pútavo nám porozprávali o jeho histórii. Niektorých to bavilo viacej, niektorých menej , ale je isté, že na toto miesto nezabudnú. Po krátkom oddychu sme sa vybrali do Brezovej pod Bradlom, kde sme mali namierené k Mohyle gen. Milana Rastislava Štefánika.

25.04.2012

altPomoc je to najcennejšie, čo môžeme urobiť, ak sa niekto ocitne v problémoch. Toto je jedna z hlavných myšlienok, ktoré sa učia deti v družstve Mladých záchranárov CO. Obvodný úrad- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia poriada každý rok súťaž , ktorá je zameraná na teoretické a praktické vedomosti zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy, riešenia mimoriadnych situácií a požiarnej ochrany. Aj naši žiaci sa už pravidelne tejto súťaže zúčastňujú. A práve pre nich bola vyhlásená súťaž v troch kategóriách – výtvarné práce, literárne práce a fotografie na tému- Šťastie poznávame v nešťastí a zdravie v chorobe. Až vtedy si uvedomíme, aká je dôležitá pomoc druhému. 112 – číslo Tvojho života-.
Z nášho družstva Mladých záchranárov sa do súťaže zapojila Rebeka Cádrová, ktorá napísala esej na danú tému a Renáta Hoferová, ktorá sa zapojila výtvarnou prácou. Veľmi nás potešilo, že v rámci okresu sa Ranátka Hoferová umiestnila na II. mieste a Rebeka Cádrova na mieste treťom. Ich práce postúpili do krajského kola a z úrade odboru civilnej ochrany prišli naše žiačky oceniť k nám na školu. Získali pekné diplomy a aj vecné ceny. Držíme im palce, aby dobre obstáli aj v krajskom kole.

06.02.2013
altDňa 29. januára 2013 sa v ZŠ s MŠ v Novej Bystrici konal zápis do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnili:

Mgr. Renáta Hoferová a Mgr. Katatína Piteková, pedagógovia za 1. stupeň základnej školy, Mgr. Eva Minárová, triedna učiteľka prípravného ročníka detí v materskej škole,

Mgr. Ľubomíra Slučiaková, špeciálny pedagóg  základnej školy a

Mgr. Eva Joneková za Metodické  združenie pre 1. stupeň základnej školy.

 

06.02.2013
altFašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer na celom území Slovenska. Na vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľne zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé dediny tieto staré obyčaje zachovávajú dodnes. Nová Bystrica patrí určite medzi ne, pretože už sa stalo u nás peknou tradíciou, že práve v tomto období pripravujeme pre deti „Veľký detský karneval".

Deti sa veľmi tešia na deň „D", ktorý padol na 3. februára. Karneval pripravilo Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom v Dome kultúry Nová Bystrica. Sála bola pekne a veselo vyzdobená, pripravili sme veľké množstvo cien a sladkostí a už sme len čakali na deti v maskách.

30.12.2012
alt28.decembra 2012 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s vedením školy pripravilo pre svojich žiakov štvrtý ročník stolnotenisového turnaja „O pohár riaditeľa školy". Tento turnaj má už na našej škole svoju tradíciu. Aj keď sú v tomto čase vianočné prázdniny, tí, ktorí majú radi stolný tenis, si radi prídu zmerať svoje sily a vymeniť tak sedenie pri televízii a počítačoch za šport.

Turnaj otvoril riaditeľ školy Ing. Pavelek a zaželal všetkým, aby sa im darilo a aby všetci súťažili v rámci fair- play . Žiaci boli rozdelení do troch kategórií: pokročilí, začiatočníci a dievčatá. Hrali sme systémom každý s každým na dva víťazné sety.

15.12.2012
altKrúžok stolného tenisu pracuje na ZŠ s MŠ Nová Bystrica už niekoľko rokov a každý rok sa zúčastňuje rôznych súťaží v rámci okresu a obvodu. Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže poriadanej Centrom voľného času v Čadci. Táto súťaž je postupová a zároveň je to aj súťaž, ktorej sa zúčastňuje veľký počet družstiev . Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat – Joneková Monika, Hoferová Renáta, Adamcová Michaela a Kuniaková Anetka. Družstvo chlapcov – Kultán Ján, Kováč Róbert, Strapáč Ladislav a Adamec Lukáš. Obidve družstvá nám urobili veľkú radosť. Zvlášťdievčatá, ktoré sa umiestnili na prvom mieste a postupujú do krajského kola. Chlapci skončili na siedmom mieste. Krúžok pracuje pri školskom stredisku záujmovej činnosti a z roka na rok pribúdajú žiaci, ktorí sa tomuto športu venujú. Sme radi, že im pohyb nie je cudzí a držíme im palce aj do krajského kola.

Text, foto . Mgr. Elena Jančulová

01.06.2012

altNa konci školského roka je už dobrým zvykom ísť s deťmi na školský výlet. Z roka na rok je to trochu ťažšie, pretože ceny stúpajú, a tak si to niektorí žiaci nemôžu dovoliť. Ale aj tak sme pripravili peknú trasu – Červený Kameň, Bradlo , Piešťany- a nakoniec sme boli prekvapení veľkým záujmom žiakov. Nazbieralo sa ich 66 z IX.A triedy, z VIII.A triedy, z VIII.B triedy a VI.A triedy.
Dátum sme stanovili na 25. mája a deti sa nevedeli dočkať, kedy už pôjdeme. Bolo to pre nich zaujímavé aj tým, že sme išli autobusom a mikrobusom spoločne .Cesta na Červený Kameň nám trvala asi tri hodiny. Keď sme sa blížili, už z diaľky sme videli majestátny hrad, ktorý bol veľmi rozsiahly a pekný. V areáli sme si mohli zakúpiť reklamné brožúry, kde sme si prečítali celú históriu hradu. Potom si nás vzali na starosť sprievodkyne, ktoré nás previedli po sprístupnených priestoroch hradu a pútavo nám porozprávali o jeho histórii. Niektorých to bavilo viacej, niektorých menej , ale je isté, že na toto miesto nezabudnú. Po krátkom oddychu sme sa vybrali do Brezovej pod Bradlom, kde sme mali namierené k Mohyle gen. Milana Rastislava Štefánika.

25.04.2012

altPomoc je to najcennejšie, čo môžeme urobiť, ak sa niekto ocitne v problémoch. Toto je jedna z hlavných myšlienok, ktoré sa učia deti v družstve Mladých záchranárov CO. Obvodný úrad- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia poriada každý rok súťaž , ktorá je zameraná na teoretické a praktické vedomosti zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy, riešenia mimoriadnych situácií a požiarnej ochrany. Aj naši žiaci sa už pravidelne tejto súťaže zúčastňujú. A práve pre nich bola vyhlásená súťaž v troch kategóriách – výtvarné práce, literárne práce a fotografie na tému- Šťastie poznávame v nešťastí a zdravie v chorobe. Až vtedy si uvedomíme, aká je dôležitá pomoc druhému. 112 – číslo Tvojho života-.
Z nášho družstva Mladých záchranárov sa do súťaže zapojila Rebeka Cádrová, ktorá napísala esej na danú tému a Renáta Hoferová, ktorá sa zapojila výtvarnou prácou. Veľmi nás potešilo, že v rámci okresu sa Ranátka Hoferová umiestnila na II. mieste a Rebeka Cádrova na mieste treťom. Ich práce postúpili do krajského kola a z úrade odboru civilnej ochrany prišli naše žiačky oceniť k nám na školu. Získali pekné diplomy a aj vecné ceny. Držíme im palce, aby dobre obstáli aj v krajskom kole.