07.07.2013
alt27. júna 2013 – teda predposledný deň v školskom roku 2012/2013 sme na našej škole venovali športu. Každý rok na konci školského roka jeden deň venujeme športovému zápoleniu a hlavnou disciplínou je olympijský beh od Pavelka vo Vychylovke na ihrisko do Škorvagy. Tento rok sa nám prihlásilo rekordne veľa bežcov tak chalanov, ako aj dievčat. Spolu ich bolo 34. Hneď o 8.00 hod sme sa autami a autobusom vyviezli do Pavelka, kde sme bežcom rozdali farebné rozlišovačky a štartovné čísla a spolu s políciou, ktorá nám pri organizácii behu zabezpečovala poriadok na cestnej komunikácii, sme poučili žiakov o bezpečnosti pri behu. Potom sme celú akciu odštartovali. Hneď od štartu sa oddelil Matej Chovanec, žiak deviateho ročníka, ktorý ťahal celý peletón za sebou. V závere sa zdalo, že mu ubúdajú sily, ale dal do toho všetko a zvíťazil. Postupne dobehli do cieľa všetci za veľkého povzbudzovania svojimi spolužiakmi.

 

06.06.2013
altMV SZZ v Novej Bystrici pri svojom vzniku okrem inej činnosti nadviazal aj spoluprácu so ZŠ s MŠ v Novej Bystrici. V rámci tejto spolupráce sa už druhý ročník zapojil do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave.

Nedávno prebiehala celoslovenská výtvarná súťaž – pod názvom Deti v záhradke. Zapojilo sa do nej 1 635 výtvarných prác. Z našej školy sme poslali 10 výtvarných prác. Odborná hodnotiaca porota pod vedením akademického maliara Miroslava Cipára vybrala 120 výtvarných prác. Z našej školy boli vybrané práce autoriek: Denisky Slučiakovej, VII. A a Viktorky Kuricovej, VII. A.

06.06.2013
Dňa 10.5.2013 sa konal v školskom klube výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa našej školy.
Boli sme tam deti od materskej školy až po 4. ročník. Zabávali nás už po štvrtýkrát Jaroslav Gažo, ktorý spieva aj v skupine ARZÉN a Radko Blažej. Teraz spolu spievajú v skupine OFF. Predviedli pekné vystúpenie o recyklácii, separovaní a o ochrane životného prostredia. Na úvod nám pustili peknú pieseň o recyklácií a potom pieseň o ochrane životného prostredia. Keď skončila pieseň, Radko Blažej dával deťom mnoho otázok.

25.04.2013
altPred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku Deň narcisov. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine, ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Tento rok bola aj naša škola spoluorganizátorom tejto aktivity. Pani učiteľky vysvetlili žiakom cieľ zbierky a bolo vidieť, že deti pochopili a už aj mnohí vedeli, na aký účel sa zbierka využíva.
10. a 11. apríla 2013 prebehla táto zbierka na našej škole i v obci. Dvaja žiaci poverení vedením školy , Dávid Talapka IX.B a Alexandra Helková IX.A, dostali pokladničku a boli označení logom.

22.03.2013
altNie každý deň sa môžeme stretnúť s človekom, ktorý navštívil štáty Južnej Ameriky. Nám sa naskytla táto možnosť a samozrejme, že sme ju využili. Riaditeľ školy, Ing. Miroslav Pavelek, získal kontakt na Dominika Špiláka zo Svrčinovca cez Európsku dobrovoľnú službu so sídlom v Bratislave, ktorý pracoval v štátoch Južnej Ameriky ako dobrovoľník. Oslovil ho a pán Špilák bol ochotný u nás na škole urobiť besedu formou prezentácie, ktorá sa uskutočnila 21.marca 2013 na školskej chodbe. Žiaci boli informovaní o pripravovanej akcii a dopredu si pripravili spolu s vyučujúcimi geografie aj otázky, ktoré potom v závere využili.

28.02.2012
altCentrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre žiakov prázdninový poldeň počas jarných prázdnin. Tento raz to bolo 26. februára. Už pred prázdninami sme zisťovali, koľko detí by prišlo . Keďže žiaci mali záujem, pripravili sme na tento deň rôzne súťaže, ako miniturnaj v stolnom tenise, kreslenie svojho portrétu, preskoky so švihadlom, chodenie po kladinke so závažím, či nosenie pingpongovej loptičky na lyžičke a ďalšie. Každú jednu súťaž sme odmenili drobnou sladkosťou. Deti sa spontánne prihlasovali do súťaží a tešili sa z každého dobrého výkonu. Začali sme ráno o 8.30 hod. a skončili sme o 13.00 hod. Keď sme odchádzali, krásne svietilo slniečko a deti a aj my, ktorí sme túto akciu pripravili, sme odchádzali spokojní s pekne prežitým prázdninovým dňom.

 

07.07.2013
alt27. júna 2013 – teda predposledný deň v školskom roku 2012/2013 sme na našej škole venovali športu. Každý rok na konci školského roka jeden deň venujeme športovému zápoleniu a hlavnou disciplínou je olympijský beh od Pavelka vo Vychylovke na ihrisko do Škorvagy. Tento rok sa nám prihlásilo rekordne veľa bežcov tak chalanov, ako aj dievčat. Spolu ich bolo 34. Hneď o 8.00 hod sme sa autami a autobusom vyviezli do Pavelka, kde sme bežcom rozdali farebné rozlišovačky a štartovné čísla a spolu s políciou, ktorá nám pri organizácii behu zabezpečovala poriadok na cestnej komunikácii, sme poučili žiakov o bezpečnosti pri behu. Potom sme celú akciu odštartovali. Hneď od štartu sa oddelil Matej Chovanec, žiak deviateho ročníka, ktorý ťahal celý peletón za sebou. V závere sa zdalo, že mu ubúdajú sily, ale dal do toho všetko a zvíťazil. Postupne dobehli do cieľa všetci za veľkého povzbudzovania svojimi spolužiakmi.

 

06.06.2013
altMV SZZ v Novej Bystrici pri svojom vzniku okrem inej činnosti nadviazal aj spoluprácu so ZŠ s MŠ v Novej Bystrici. V rámci tejto spolupráce sa už druhý ročník zapojil do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave.

Nedávno prebiehala celoslovenská výtvarná súťaž – pod názvom Deti v záhradke. Zapojilo sa do nej 1 635 výtvarných prác. Z našej školy sme poslali 10 výtvarných prác. Odborná hodnotiaca porota pod vedením akademického maliara Miroslava Cipára vybrala 120 výtvarných prác. Z našej školy boli vybrané práce autoriek: Denisky Slučiakovej, VII. A a Viktorky Kuricovej, VII. A.

06.06.2013
Dňa 10.5.2013 sa konal v školskom klube výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa našej školy.
Boli sme tam deti od materskej školy až po 4. ročník. Zabávali nás už po štvrtýkrát Jaroslav Gažo, ktorý spieva aj v skupine ARZÉN a Radko Blažej. Teraz spolu spievajú v skupine OFF. Predviedli pekné vystúpenie o recyklácii, separovaní a o ochrane životného prostredia. Na úvod nám pustili peknú pieseň o recyklácií a potom pieseň o ochrane životného prostredia. Keď skončila pieseň, Radko Blažej dával deťom mnoho otázok.

25.04.2013
altPred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku Deň narcisov. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine, ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Tento rok bola aj naša škola spoluorganizátorom tejto aktivity. Pani učiteľky vysvetlili žiakom cieľ zbierky a bolo vidieť, že deti pochopili a už aj mnohí vedeli, na aký účel sa zbierka využíva.
10. a 11. apríla 2013 prebehla táto zbierka na našej škole i v obci. Dvaja žiaci poverení vedením školy , Dávid Talapka IX.B a Alexandra Helková IX.A, dostali pokladničku a boli označení logom.

22.03.2013
altNie každý deň sa môžeme stretnúť s človekom, ktorý navštívil štáty Južnej Ameriky. Nám sa naskytla táto možnosť a samozrejme, že sme ju využili. Riaditeľ školy, Ing. Miroslav Pavelek, získal kontakt na Dominika Špiláka zo Svrčinovca cez Európsku dobrovoľnú službu so sídlom v Bratislave, ktorý pracoval v štátoch Južnej Ameriky ako dobrovoľník. Oslovil ho a pán Špilák bol ochotný u nás na škole urobiť besedu formou prezentácie, ktorá sa uskutočnila 21.marca 2013 na školskej chodbe. Žiaci boli informovaní o pripravovanej akcii a dopredu si pripravili spolu s vyučujúcimi geografie aj otázky, ktoré potom v závere využili.

28.02.2012
altCentrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre žiakov prázdninový poldeň počas jarných prázdnin. Tento raz to bolo 26. februára. Už pred prázdninami sme zisťovali, koľko detí by prišlo . Keďže žiaci mali záujem, pripravili sme na tento deň rôzne súťaže, ako miniturnaj v stolnom tenise, kreslenie svojho portrétu, preskoky so švihadlom, chodenie po kladinke so závažím, či nosenie pingpongovej loptičky na lyžičke a ďalšie. Každú jednu súťaž sme odmenili drobnou sladkosťou. Deti sa spontánne prihlasovali do súťaží a tešili sa z každého dobrého výkonu. Začali sme ráno o 8.30 hod. a skončili sme o 13.00 hod. Keď sme odchádzali, krásne svietilo slniečko a deti a aj my, ktorí sme túto akciu pripravili, sme odchádzali spokojní s pekne prežitým prázdninovým dňom.