04.11.2013

alt22.októbra sa naši chalani zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili prvého kola postupovej súťaže Coca-Cola tour vo futbale starších žiakov. Bola nám pridelená skupina, kde sme dostali za súperov ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto, ZŠ Ochodnica a ZŠ Radoľa. Sú to zdatní súperi, ale išli sme na súťaž s optimizmom a celkom sme si verili. Našu školu reprezentovalo 15 nádejných futbalistov pod vedením kapitána Róberta Kováča.

16.10.2013

altK tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany", ktorú usporadúva Obvodný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Tento rok sme sa súťaže zúčastnili 11. októbra. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení : Renátka Hoferová, Michaela Adamcová, Denis Kulas a Janko Strenitzer. Súťaž sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti. Z teórie absolvujú 4 testy po 20 otázok z oblasti zdravotnej výchovy, z oblasti dopravnej výchovy, z oblasti civilnej ochrany a z oblasti topografie a orientácie v teréne. Potom je praktická časť, kde v teréne riešia úlohy ako streľba zo vzduchovej pušky,

16.10.2013

alt8. a 9. októbra sme na škole venovali povinnému učivu – Ochrana života a zdravia, ktoré sme plnili v dvoch dňoch. Prvý deň sme venovali na ročníkoch 1-9 teórii a druhý deň sme teoretické vedomosti zúročili v praktickom cvičení. Na ročníkoch 1-4 v didaktických hrách a na ročníkoch 5-9 v účelovom cvičení. 1-4 využili terén na multifunkčnom ihrisku a v jeho okolí. Priamo na mieste plnili úlohy z učiva pohyb a pobyt v prírode, zo základov zdravotnej výchovy, riešili úlohy z oblasti dopravnej výchovy a úlohy z oblasti riešenia mimoriadnych situácií. Deťom sa tieto aktivity veľmi páčili a po skončení didaktických hier sa zahrali spoločne drobné hry.

16.10.2013

alt5. októbra 2013 študenti SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou usporiadali pre obce Zborov nad Bystricou, Starú Bystricu a Novú Bystricu športový deň v Starej Bystrici na cyklotrase. Aj CVČ v Novej Bystrici sa zúčastnilo tohto dňa. Spolu 16 detí súťažilo za ZŠ s MŠ Nová Bystrica v disciplínách : 1. rýchlostné preteky na bicykloch
2. slalom na korčuliach
3. malý futbal
Hneď ráno o 8:30 sme sa vydali na bicykloch po cyklotrase na Lány, kde sme sa všetci súťažiaci stretli. Na úvod nás privítali zástupcovia SOŠ v Krásne a oboznámili všetkých s priebehom súťaží. Ako prvá súťaž prebehla rýchlostná súťaž z miestnej časti Lány na kruhový objazd a späť.

30.09.2013

alt22.septembra sa v Čadci uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných škôl. Pravidelne sa už po mnohé roky zúčastňujeme tejto súťaže a niekoľko krát sme sa umiestnili aj na popredných miestach a boli sme aj reprezentovať náš okres na kraji. Tento rok sa nám tak nedarilo, ale s výkonom žiakov môžeme byť spokojní, pretože v tvrdej konkurencii sa chlapci umiestnili na 6.tom mieste – účasť 15 družstiev a dievčatá tiež na 6.tom mieste - účasť 15 družstiev. Bolo pomerne nepriaznivé počasie, pršalo a bolo veľmi chladno. Behalo sa v Čadci u Krkošky a niektorí žiaci to aj vzdali.
Družstvo chlapcov – Metej Poništ – 7. miesto, Marek Cabadaj – 28. miesto, Robo Kováč .-29. miesto. Ako družstvo – 6. miesto.

23.09.2013

Dňa 18.09.2013 sa žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili výchovného koncertu pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Koncert sa uskutočnil v kostole. Keďže skladby, ktoré boli odspievané, mali chrámový charakter, zvýraznila sa tým atmosféra koncertu.
Touto cestou chceme poďakovať pánovi farárovi Stanislavovi Capiakovi za ústretovosť a možnosť prežiť atmosféru tejto hudby priamo v kostole.
Deti si vypočuli skladby v staroslovienčine a latinčine, výkony účinkujúcich odmenili veľkým potleskom a odchádzali z kostola s dobrými pocitmi a spokojnými tvárami.

Mgr. Ľuboslava Slučiaková

04.11.2013

alt22.októbra sa naši chalani zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili prvého kola postupovej súťaže Coca-Cola tour vo futbale starších žiakov. Bola nám pridelená skupina, kde sme dostali za súperov ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto, ZŠ Ochodnica a ZŠ Radoľa. Sú to zdatní súperi, ale išli sme na súťaž s optimizmom a celkom sme si verili. Našu školu reprezentovalo 15 nádejných futbalistov pod vedením kapitána Róberta Kováča.

16.10.2013

altK tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany", ktorú usporadúva Obvodný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Tento rok sme sa súťaže zúčastnili 11. októbra. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení : Renátka Hoferová, Michaela Adamcová, Denis Kulas a Janko Strenitzer. Súťaž sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti. Z teórie absolvujú 4 testy po 20 otázok z oblasti zdravotnej výchovy, z oblasti dopravnej výchovy, z oblasti civilnej ochrany a z oblasti topografie a orientácie v teréne. Potom je praktická časť, kde v teréne riešia úlohy ako streľba zo vzduchovej pušky,

16.10.2013

alt8. a 9. októbra sme na škole venovali povinnému učivu – Ochrana života a zdravia, ktoré sme plnili v dvoch dňoch. Prvý deň sme venovali na ročníkoch 1-9 teórii a druhý deň sme teoretické vedomosti zúročili v praktickom cvičení. Na ročníkoch 1-4 v didaktických hrách a na ročníkoch 5-9 v účelovom cvičení. 1-4 využili terén na multifunkčnom ihrisku a v jeho okolí. Priamo na mieste plnili úlohy z učiva pohyb a pobyt v prírode, zo základov zdravotnej výchovy, riešili úlohy z oblasti dopravnej výchovy a úlohy z oblasti riešenia mimoriadnych situácií. Deťom sa tieto aktivity veľmi páčili a po skončení didaktických hier sa zahrali spoločne drobné hry.

16.10.2013

alt5. októbra 2013 študenti SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou usporiadali pre obce Zborov nad Bystricou, Starú Bystricu a Novú Bystricu športový deň v Starej Bystrici na cyklotrase. Aj CVČ v Novej Bystrici sa zúčastnilo tohto dňa. Spolu 16 detí súťažilo za ZŠ s MŠ Nová Bystrica v disciplínách : 1. rýchlostné preteky na bicykloch
2. slalom na korčuliach
3. malý futbal
Hneď ráno o 8:30 sme sa vydali na bicykloch po cyklotrase na Lány, kde sme sa všetci súťažiaci stretli. Na úvod nás privítali zástupcovia SOŠ v Krásne a oboznámili všetkých s priebehom súťaží. Ako prvá súťaž prebehla rýchlostná súťaž z miestnej časti Lány na kruhový objazd a späť.

30.09.2013

alt22.septembra sa v Čadci uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných škôl. Pravidelne sa už po mnohé roky zúčastňujeme tejto súťaže a niekoľko krát sme sa umiestnili aj na popredných miestach a boli sme aj reprezentovať náš okres na kraji. Tento rok sa nám tak nedarilo, ale s výkonom žiakov môžeme byť spokojní, pretože v tvrdej konkurencii sa chlapci umiestnili na 6.tom mieste – účasť 15 družstiev a dievčatá tiež na 6.tom mieste - účasť 15 družstiev. Bolo pomerne nepriaznivé počasie, pršalo a bolo veľmi chladno. Behalo sa v Čadci u Krkošky a niektorí žiaci to aj vzdali.
Družstvo chlapcov – Metej Poništ – 7. miesto, Marek Cabadaj – 28. miesto, Robo Kováč .-29. miesto. Ako družstvo – 6. miesto.

23.09.2013

Dňa 18.09.2013 sa žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili výchovného koncertu pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Koncert sa uskutočnil v kostole. Keďže skladby, ktoré boli odspievané, mali chrámový charakter, zvýraznila sa tým atmosféra koncertu.
Touto cestou chceme poďakovať pánovi farárovi Stanislavovi Capiakovi za ústretovosť a možnosť prežiť atmosféru tejto hudby priamo v kostole.
Deti si vypočuli skladby v staroslovienčine a latinčine, výkony účinkujúcich odmenili veľkým potleskom a odchádzali z kostola s dobrými pocitmi a spokojnými tvárami.

Mgr. Ľuboslava Slučiaková