17.03.2014

alt12.marca 2014 sa vybraní žiaci ročníkov 6-8 zúčastnili stretnutia so žiakmi z poľskej obce Glinka . Po príchode nás veľmi pekne privítali a na úvod nás v prezentácii oboznámili s goralskou ľudovou architektúrou, so skanzenmi na území Poľska a múzeami, ktoré sa zaoberajú uchovávaním ľudových zvykov a tradícií. Do skvelej atmosféry sme prispeli slovenskými ľudovými piesňami , ktoré zahrali naši heligonkári a zaspievali dievčatá z krúžku ľudového tanca. Samozrejme, že poľské dievčatá sa nedali zahanbiť a zaspievali tiež veľmi pekné poľské ľudové piesne.

10.03.2014

alt6. marca 2014 sa v Čadci konalo krajské kolo v stolnom tenise- dievčatá. Sme veľmi radi, že naše dievčatá vyhrali okresné kolo v Čadci a postúpili do krajskej súťaže. Školu ZŠ s MŠ Nová Bystrica a náš kraj reprezentovali - Renáta Hoferová IX.A, Monika Joneková VIII.A, Michaela Adamcová VII.A a ako náhradníčka Aneta Kuniaková VII.A. Krajskej súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev a naše dievčatá sa dostali do semifinále, kde si o tretie miesto zahrali zo ZŠ Mútne. V silnej konkurencii škôl / Martin, Tvrdošín, Ružomberok a ďalšie/ nakoniec skončili na veľmi peknom štvrtom mieste. Treba im poďakovať za snahu a športové nasadenie.
Je to veľmi pekný úspech a budeme im držať palce aj na budúci školský rok, aby sa umiestnili ešte lepšie, lebo si to iste zaslúžia.

07.12.2013

alt3. decembra 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili technickej olympiády v Čadci, ktorú pre základné školy pripravilo Centrum voľného času v Čadci a Stredná odborná škola technická v Čadci. Za našu školu tvorili družstvo dvaja žiaci ôsmeho ročníka- Monika Joneková, Róbert Vaňovec a žiak siedmeho ročníka  Ján Strenitzer.

07.12.2013

alt26.novembra 2013 sa v Čadci konala súťaž v stolnom tenise . Z našej školy súťažilo družstvo chlapcov : Adam Brisuda, Róbert Kováč , Ján Kultan a Lukáš Adamec. Družstvo dievčat tvorilo: Renáta Hoferová, Monika Joneková, Miška Adamcová a   Aneta Kuniaková.
Konkurencia bola veľmi silná. Chlapčenských družstiev bolo až 12 a hrali tam aj chalani, ktorí už hrajú ligu. O to to bolo ťažšie. Preto sme veľmi radi  s našim umiestnením chlapcov, ktorí po tvrdých „bojoch“ získali pekné štvrté miesto. Dievčatá splnili naše očakávania a ako vlani tak aj tento rok obhájili krásne prvé miesto a budú reprezentovať náš obvod na krajskom kole.

12.11.2013
altCentrum voľného času pripravilo pre žiakov I. stupňa postupovú súťaž „Človeče nehnevaj sa“. Celý mesiac október sme spoločne s deťmi hrali v jednotlivých ročníkoch túto hru, kde víťazi z tried postúpili do celoškolského kola . Finále sme odohrali 11. novembra . V tvrdej a férovej súťaži nakoniec zvíťazila Dominika Halvoníková z III.B triedy. Druhé miesto si vybojoval Matúš Čierňava z I. A triedy a tretie miesto obsadila Kristínka Brišová z I. B triedy. Štvrté miesto patrilo Lilianke Sobolovej- III.A trieda, piate miesto Martinkovi Borovičkovi – II.A trieda a na šiestom mieste skončila Stanka Halvoníková zo IV.A triedy.

Všetkým blahoželáme!

 

05.11.2013
altV krásny slnečný pondelok 21.10.2013 sa na pozvanie riaditeľa SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou pána PaedDr. Jána Palka naši žiaci VIII.A a IX.A triedy zúčastnili dňa otvorených dverí na tejto škole. Tých dverí sa nám otvorilo naozaj mnoho. Privítal nás pán zástupca Mgr. Peter Kubiš aj s pánom riaditeľom. Žiakov si rozdelili do štyroch skupín, aby nám toho stihli čo najviac ukázať. Naši žiaci si mohli vyskúšať prácu v chemickom laboratóriu, napríklad pri určovaní stupňov znečistenia vôd, nakukli do tajov informačnej techniky na tejto škole, ale taktiež

17.03.2014

alt12.marca 2014 sa vybraní žiaci ročníkov 6-8 zúčastnili stretnutia so žiakmi z poľskej obce Glinka . Po príchode nás veľmi pekne privítali a na úvod nás v prezentácii oboznámili s goralskou ľudovou architektúrou, so skanzenmi na území Poľska a múzeami, ktoré sa zaoberajú uchovávaním ľudových zvykov a tradícií. Do skvelej atmosféry sme prispeli slovenskými ľudovými piesňami , ktoré zahrali naši heligonkári a zaspievali dievčatá z krúžku ľudového tanca. Samozrejme, že poľské dievčatá sa nedali zahanbiť a zaspievali tiež veľmi pekné poľské ľudové piesne.

10.03.2014

alt6. marca 2014 sa v Čadci konalo krajské kolo v stolnom tenise- dievčatá. Sme veľmi radi, že naše dievčatá vyhrali okresné kolo v Čadci a postúpili do krajskej súťaže. Školu ZŠ s MŠ Nová Bystrica a náš kraj reprezentovali - Renáta Hoferová IX.A, Monika Joneková VIII.A, Michaela Adamcová VII.A a ako náhradníčka Aneta Kuniaková VII.A. Krajskej súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev a naše dievčatá sa dostali do semifinále, kde si o tretie miesto zahrali zo ZŠ Mútne. V silnej konkurencii škôl / Martin, Tvrdošín, Ružomberok a ďalšie/ nakoniec skončili na veľmi peknom štvrtom mieste. Treba im poďakovať za snahu a športové nasadenie.
Je to veľmi pekný úspech a budeme im držať palce aj na budúci školský rok, aby sa umiestnili ešte lepšie, lebo si to iste zaslúžia.

07.12.2013

alt3. decembra 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili technickej olympiády v Čadci, ktorú pre základné školy pripravilo Centrum voľného času v Čadci a Stredná odborná škola technická v Čadci. Za našu školu tvorili družstvo dvaja žiaci ôsmeho ročníka- Monika Joneková, Róbert Vaňovec a žiak siedmeho ročníka  Ján Strenitzer.

07.12.2013

alt26.novembra 2013 sa v Čadci konala súťaž v stolnom tenise . Z našej školy súťažilo družstvo chlapcov : Adam Brisuda, Róbert Kováč , Ján Kultan a Lukáš Adamec. Družstvo dievčat tvorilo: Renáta Hoferová, Monika Joneková, Miška Adamcová a   Aneta Kuniaková.
Konkurencia bola veľmi silná. Chlapčenských družstiev bolo až 12 a hrali tam aj chalani, ktorí už hrajú ligu. O to to bolo ťažšie. Preto sme veľmi radi  s našim umiestnením chlapcov, ktorí po tvrdých „bojoch“ získali pekné štvrté miesto. Dievčatá splnili naše očakávania a ako vlani tak aj tento rok obhájili krásne prvé miesto a budú reprezentovať náš obvod na krajskom kole.

12.11.2013
altCentrum voľného času pripravilo pre žiakov I. stupňa postupovú súťaž „Človeče nehnevaj sa“. Celý mesiac október sme spoločne s deťmi hrali v jednotlivých ročníkoch túto hru, kde víťazi z tried postúpili do celoškolského kola . Finále sme odohrali 11. novembra . V tvrdej a férovej súťaži nakoniec zvíťazila Dominika Halvoníková z III.B triedy. Druhé miesto si vybojoval Matúš Čierňava z I. A triedy a tretie miesto obsadila Kristínka Brišová z I. B triedy. Štvrté miesto patrilo Lilianke Sobolovej- III.A trieda, piate miesto Martinkovi Borovičkovi – II.A trieda a na šiestom mieste skončila Stanka Halvoníková zo IV.A triedy.

Všetkým blahoželáme!

 

05.11.2013
altV krásny slnečný pondelok 21.10.2013 sa na pozvanie riaditeľa SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou pána PaedDr. Jána Palka naši žiaci VIII.A a IX.A triedy zúčastnili dňa otvorených dverí na tejto škole. Tých dverí sa nám otvorilo naozaj mnoho. Privítal nás pán zástupca Mgr. Peter Kubiš aj s pánom riaditeľom. Žiakov si rozdelili do štyroch skupín, aby nám toho stihli čo najviac ukázať. Naši žiaci si mohli vyskúšať prácu v chemickom laboratóriu, napríklad pri určovaní stupňov znečistenia vôd, nakukli do tajov informačnej techniky na tejto škole, ale taktiež