16.10.2013

altK tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany", ktorú usporadúva Obvodný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Tento rok sme sa súťaže zúčastnili 11. októbra. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení : Renátka Hoferová, Michaela Adamcová, Denis Kulas a Janko Strenitzer. Súťaž sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti. Z teórie absolvujú 4 testy po 20 otázok z oblasti zdravotnej výchovy, z oblasti dopravnej výchovy, z oblasti civilnej ochrany a z oblasti topografie a orientácie v teréne. Potom je praktická časť, kde v teréne riešia úlohy ako streľba zo vzduchovej pušky,

 prechod zamoreným terénom a zhotovenie evakuačnej batožiny, praktické ošetrenie úrazu a ďalšie. Do úvahy sa berie aj čas, za ktorý celú trať družstvo absolvuje. Veľmi nás potešilo, že v takejto náročnej súťaži naši žiaci zabodovali a obsadili pekné tretie miesto. Priviezli si domov pohár s diplomom a každý dostal aj medailu.
Celému družstvu ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a tiež obce.

 


Text a foto : Mgr. Elena Jančulová

 

16.10.2013

altK tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany", ktorú usporadúva Obvodný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Tento rok sme sa súťaže zúčastnili 11. októbra. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení : Renátka Hoferová, Michaela Adamcová, Denis Kulas a Janko Strenitzer. Súťaž sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti. Z teórie absolvujú 4 testy po 20 otázok z oblasti zdravotnej výchovy, z oblasti dopravnej výchovy, z oblasti civilnej ochrany a z oblasti topografie a orientácie v teréne. Potom je praktická časť, kde v teréne riešia úlohy ako streľba zo vzduchovej pušky,

 prechod zamoreným terénom a zhotovenie evakuačnej batožiny, praktické ošetrenie úrazu a ďalšie. Do úvahy sa berie aj čas, za ktorý celú trať družstvo absolvuje. Veľmi nás potešilo, že v takejto náročnej súťaži naši žiaci zabodovali a obsadili pekné tretie miesto. Priviezli si domov pohár s diplomom a každý dostal aj medailu.
Celému družstvu ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a tiež obce.

 


Text a foto : Mgr. Elena Jančulová