Active ImageKaždá nedeľa na skanzene vo Vychylovke je venovaná nejakej činnosti spojenej s ľudovými zvykmi a tradíciami. 6. júna bola celá činnosť venovaná deťom – súťaže, hry, zábava. Samozrejme aj kultúrny program pripravili pre návštevníkov deti. Tento krát to boli naše deti zo ŠSZČ  pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a to z krúžku heligonkárov a z krúžku ľudového tanca. O 13.00 hod. sme sa zhromaždili okolo javiska na skanzene, kde už na nás čakali návštevníci. Rezké tóny heligóniek sa striedali so spevom a tancami našich detí. Diváci ich odmenili potleskom a povzbudivými pokrikmi. Veľmi pekný bol pohľad  na točiace sa sukničky  dievčat a na krepčiacich chlapcov a boli sme právom hrdí na naše deti, ktoré tancovali a hrali s veľkou radosťou a elánom. Aj diváci boli spokojní a spolu s nami si na záver zaspievali pieseň „Janíčko trávu seče“. Počasie nám prialo a aj to prispelo k príjemnej atmosfére celého dňa. Treba poďakovať vedúcim krúžkov a to Majke Jančulovej a Vladkovi Tomčalovi, že sa vo svojom voľnom čase naplno venujú deťom a oživujú staré ľudové tradície našich predkov.


                                                                                                     


Mgr. Elena Jančulová


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active ImageActive ImageKaždá nedeľa na skanzene vo Vychylovke je venovaná nejakej činnosti spojenej s ľudovými zvykmi a tradíciami. 6. júna bola celá činnosť venovaná deťom – súťaže, hry, zábava. Samozrejme aj kultúrny program pripravili pre návštevníkov deti. Tento krát to boli naše deti zo ŠSZČ  pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a to z krúžku heligonkárov a z krúžku ľudového tanca. O 13.00 hod. sme sa zhromaždili okolo javiska na skanzene, kde už na nás čakali návštevníci. Rezké tóny heligóniek sa striedali so spevom a tancami našich detí. Diváci ich odmenili potleskom a povzbudivými pokrikmi. Veľmi pekný bol pohľad  na točiace sa sukničky  dievčat a na krepčiacich chlapcov a boli sme právom hrdí na naše deti, ktoré tancovali a hrali s veľkou radosťou a elánom. Aj diváci boli spokojní a spolu s nami si na záver zaspievali pieseň „Janíčko trávu seče“. Počasie nám prialo a aj to prispelo k príjemnej atmosfére celého dňa. Treba poďakovať vedúcim krúžkov a to Majke Jančulovej a Vladkovi Tomčalovi, že sa vo svojom voľnom čase naplno venujú deťom a oživujú staré ľudové tradície našich predkov.


                                                                                                     


Mgr. Elena Jančulová


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image