Active Image30. apríla sa všetci žiaci zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili na prednáške o bojových zbraniach v stredoveku s  názorným predvedením ich účinnosti. Túto prednášku nám pripravil Marián Cajzel z Dubnice nad Váhom spolu so svojim priateľom.  Boli nám predstavené rôzne tipy zbraní, ukážky práce s nimi, predvedenie ostrosti meča pri seku, odievanie zbrojnošov a rôzne iné zaujímavosti z histórie.  Prednáška s praktickými ukážkami žiakov veľmi zaujala a rozšírila vedomosti z dejepisu a vlastivedy. Na záver si mohli žiaci prezrieť jednotlivé zbrane a vziať ich do rúk a tak sa bližšie zoznámiť s nimi.
Predstavenie sa veľmi páčilo, o čom svedčí aj veľa otázok, ktoré na záver kládli žiaci účinkujúcim.


Mgr.Elena Jančulová


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

Active Image30. apríla sa všetci žiaci zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili na prednáške o bojových zbraniach v stredoveku s  názorným predvedením ich účinnosti. Túto prednášku nám pripravil Marián Cajzel z Dubnice nad Váhom spolu so svojim priateľom.  Boli nám predstavené rôzne tipy zbraní, ukážky práce s nimi, predvedenie ostrosti meča pri seku, odievanie zbrojnošov a rôzne iné zaujímavosti z histórie.  Prednáška s praktickými ukážkami žiakov veľmi zaujala a rozšírila vedomosti z dejepisu a vlastivedy. Na záver si mohli žiaci prezrieť jednotlivé zbrane a vziať ich do rúk a tak sa bližšie zoznámiť s nimi.
Predstavenie sa veľmi páčilo, o čom svedčí aj veľa otázok, ktoré na záver kládli žiaci účinkujúcim.


Mgr.Elena Jančulová


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image