Active Image      14. júna 2008 ZŠ s MŠ Nová Bystrica oslávila 65. výročie svojho otvorenia. Každé takéto výročie je dôvodom na to, aby sme sa obzreli späť do minulosti, zhodnotili kroky úspechov i neúspechov, vrátili sa do minulosti, prehodnotili súčasnosť a vytvorili predstavu o budúcnosti. 65 rokov je vek nie príliš dlhý, ale ani krátky. Za taký čas sa o škole a práci v nej dá povedať veľa a je sa s čím aj pochváliť.
      Počas 65 rokov existencie školy v Novej Bystrici sa v nej vystriedalo 11 riaditeľov, 9 zástupcov riaditeľa, takmer 400 pedagogických a nepedagogických zamestnancov, tisíce žiakov z Novej Bystrice, Harvelky a Riečnice. Z ich radov sú aj také osobnosti ako je biskup nitrianskej diecézy Mons. Viliam Judák. V súčasnej dobe tu pracuje 37 zamestnancov.

      Stretnutie sa pripravovalo veľmi dôsledne. Pedagogickí zamestnanci pod vedením riaditeľa Mgr. Milana Lalinského z archívu a pedagogickej dokumentácie vyberali zoznam mien všetkých zamestnancov, ktorí za uplynulé obdobie pracovali v škole, zberali fotografie z minulosti i prítomnosti školy a Obce Nová Bystrica, tvorili zborník o živote školy, zhotovovali dokumentačné nástenky, pripravovali program. Pozvaní boli všetci žijúci bývalí i súčasní zamestnanci. Zúčastnilo sa 110 zamestnancov.
      Samotné stretnutie sa začalo sv. omšou, po ktorej nasledovalo slávnostné otvorenie v priestore školy s privítaním prítomných a kultúrnym programom. Všetkým sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský, starosta obce Milan Kotvas, zástupca starostu obce Rudolf Chovanec a PaedDr. Kamil Badač bývalý zástupca riaditeľa, ktorý zvlášť pri tejto príležitosti pripravil tiež výstavu fotografií Novej Bystrice z vlastného archívu. Spoločnou myšlienkou každého príhovoru bola hrdosť nad úspechmi školy počas jej šesťdesiatpäťročnej existencie a poďakovanie za statočnú a namáhavú prácu všetkým zamestnancom i všetkým tým, ktorí prispeli pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov našej školy. Následne si 20 účastníkov z rúk riaditeľa školy prevzalo Ďakovný list za osobný prínos pri výchove a vzdelávaní a všetci pozvaní Pamätný list a suveníry. Po kultúrnom programe sa uskutočnila prehliadka priestorov školy, prezentácia života v škole a úspechov jej žiakov ako i voľná debata všetkých prítomných. Tu sa oživovali spomienky, zážitky, na ktoré sme už takmer zabudli, často i veľmi úsmevné situácie. Na všetkých tvárach sa dalo čítať, že hoci podmienky v minulosti boli ťažšie ako dnes, život v Novej Bystrici bol veselý a krásny. Učitelia na svoju vtedajšiu prácu v škole spomínajú radi. V ich radoch vznikli mnohé pevné priateľstvá i manželstvá. Niektorí sme sa nevideli celé roky, a predsa sme sa spoznali a mali si čo povedať. Spomenuli sme si aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Veľmi sme  ocenili prítomnosť najstaršieho zástupcu riaditeľa školy Jozefa Strakoša a najstaršieho učiteľa Ondreja Vítka.
      Stretnutie pokračovalo spoločným slávnostným obedom a zábavou do neskorých hodín. Všetci sa tešíme na okrúhlu 70 – ku.
                                                                                                              

Fotogaléria: 

Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

Mgr. Eva Joneková
Active Image      14. júna 2008 ZŠ s MŠ Nová Bystrica oslávila 65. výročie svojho otvorenia. Každé takéto výročie je dôvodom na to, aby sme sa obzreli späť do minulosti, zhodnotili kroky úspechov i neúspechov, vrátili sa do minulosti, prehodnotili súčasnosť a vytvorili predstavu o budúcnosti. 65 rokov je vek nie príliš dlhý, ale ani krátky. Za taký čas sa o škole a práci v nej dá povedať veľa a je sa s čím aj pochváliť.
      Počas 65 rokov existencie školy v Novej Bystrici sa v nej vystriedalo 11 riaditeľov, 9 zástupcov riaditeľa, takmer 400 pedagogických a nepedagogických zamestnancov, tisíce žiakov z Novej Bystrice, Harvelky a Riečnice. Z ich radov sú aj také osobnosti ako je biskup nitrianskej diecézy Mons. Viliam Judák. V súčasnej dobe tu pracuje 37 zamestnancov.

      Stretnutie sa pripravovalo veľmi dôsledne. Pedagogickí zamestnanci pod vedením riaditeľa Mgr. Milana Lalinského z archívu a pedagogickej dokumentácie vyberali zoznam mien všetkých zamestnancov, ktorí za uplynulé obdobie pracovali v škole, zberali fotografie z minulosti i prítomnosti školy a Obce Nová Bystrica, tvorili zborník o živote školy, zhotovovali dokumentačné nástenky, pripravovali program. Pozvaní boli všetci žijúci bývalí i súčasní zamestnanci. Zúčastnilo sa 110 zamestnancov.
      Samotné stretnutie sa začalo sv. omšou, po ktorej nasledovalo slávnostné otvorenie v priestore školy s privítaním prítomných a kultúrnym programom. Všetkým sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský, starosta obce Milan Kotvas, zástupca starostu obce Rudolf Chovanec a PaedDr. Kamil Badač bývalý zástupca riaditeľa, ktorý zvlášť pri tejto príležitosti pripravil tiež výstavu fotografií Novej Bystrice z vlastného archívu. Spoločnou myšlienkou každého príhovoru bola hrdosť nad úspechmi školy počas jej šesťdesiatpäťročnej existencie a poďakovanie za statočnú a namáhavú prácu všetkým zamestnancom i všetkým tým, ktorí prispeli pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov našej školy. Následne si 20 účastníkov z rúk riaditeľa školy prevzalo Ďakovný list za osobný prínos pri výchove a vzdelávaní a všetci pozvaní Pamätný list a suveníry. Po kultúrnom programe sa uskutočnila prehliadka priestorov školy, prezentácia života v škole a úspechov jej žiakov ako i voľná debata všetkých prítomných. Tu sa oživovali spomienky, zážitky, na ktoré sme už takmer zabudli, často i veľmi úsmevné situácie. Na všetkých tvárach sa dalo čítať, že hoci podmienky v minulosti boli ťažšie ako dnes, život v Novej Bystrici bol veselý a krásny. Učitelia na svoju vtedajšiu prácu v škole spomínajú radi. V ich radoch vznikli mnohé pevné priateľstvá i manželstvá. Niektorí sme sa nevideli celé roky, a predsa sme sa spoznali a mali si čo povedať. Spomenuli sme si aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Veľmi sme  ocenili prítomnosť najstaršieho zástupcu riaditeľa školy Jozefa Strakoša a najstaršieho učiteľa Ondreja Vítka.
      Stretnutie pokračovalo spoločným slávnostným obedom a zábavou do neskorých hodín. Všetci sa tešíme na okrúhlu 70 – ku.
                                                                                                              

Fotogaléria: 

Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

Mgr. Eva Joneková