Školská rada pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka prosí priaznivcov a priateľov školy o finančnú pomoc na materiálne zabezpečenie školy.
Číslo účtu 0313190642/0900.
Školská rada pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka prosí priaznivcov a priateľov školy o finančnú pomoc na materiálne zabezpečenie školy.
Číslo účtu 0313190642/0900.