Active Image    Koniec školského roka pripadol tento rok na 29. júna 2007. Počasie nám prialo a už od  skorých ranných hodín sa schádzali naši žiaci pred kostolom, kde v tento deň bola slávnostná svätá omša o 8 hodine .Po jej skončení deti spolu so svojimi učiteľmi zaplnili školskú chodbu, kde ich privítal riaditeľ školy. Vo svojom príhovore vyzdvihol žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky  a poďakoval aj všetkým učiteľom za vykonanú prácu.
    Triedy, ktoré sa v súťaži o “Najčistejšiu triedu„ umiestnili na prvých troch miestach na ročníkoch 1-4 a 5-9  boli odmenené sladkou tortou a vecnými cenami. Posledný krát sa s nami rozlúčili aj naši deviataci...

     V mene všetkých sa ku žiakom a učiteľom prihovorila Ivana Šumská, ktorá svojim poďakovaním nejednému z nás vohnala slzičky do očí. Posledným zvonením sa rozlúčili so školou, v ktorej strávili plných deväť rokov.

Všetkým žiakom želáme príjemné prežitie celých prázdnin, hlavne bez chorôb a úrazov, a načerpanie nových síl do budúceho školského roku.

                                                                                                     
-ej-
 
 
 
Fotografie:
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
  
Active Image
Active Image    Koniec školského roka pripadol tento rok na 29. júna 2007. Počasie nám prialo a už od  skorých ranných hodín sa schádzali naši žiaci pred kostolom, kde v tento deň bola slávnostná svätá omša o 8 hodine .Po jej skončení deti spolu so svojimi učiteľmi zaplnili školskú chodbu, kde ich privítal riaditeľ školy. Vo svojom príhovore vyzdvihol žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky  a poďakoval aj všetkým učiteľom za vykonanú prácu.
    Triedy, ktoré sa v súťaži o “Najčistejšiu triedu„ umiestnili na prvých troch miestach na ročníkoch 1-4 a 5-9  boli odmenené sladkou tortou a vecnými cenami. Posledný krát sa s nami rozlúčili aj naši deviataci...

     V mene všetkých sa ku žiakom a učiteľom prihovorila Ivana Šumská, ktorá svojim poďakovaním nejednému z nás vohnala slzičky do očí. Posledným zvonením sa rozlúčili so školou, v ktorej strávili plných deväť rokov.

Všetkým žiakom želáme príjemné prežitie celých prázdnin, hlavne bez chorôb a úrazov, a načerpanie nových síl do budúceho školského roku.

                                                                                                     
-ej-
 
 
 
Fotografie:
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
  
Active Image