15.02.2019

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov:
PhDr. Marián Liščák – SMER - predseda
Jaroslav Kováč - SNS - člen
Miroslav Masnica – nezávislý - člen

Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu:
Ľubomír Griga - predseda
Jaroslav Kováč - člen
PhDr. Marián Liščák - člen
Mgr. Peter Čierňava – člen
Mgr. Elena Jančulová - člen
Iveta Pastvová – člen

Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania:
Dušan Šadibol - predseda
Mgr. Michal Balačin - člen
Jana Huláková - člen
Mgr. Štefan Poništiak – člen

Komisia sociálna a zdravotná:
Mgr. Michal Balačin - predseda
Mgr. Peter Čierňava – člen
PhDr. Monika Halvoníková - člen
Mgr. Katarína Vaňovcová - člen

Komisia finančná:
Jaroslav Kováč - predseda
Ľubomír Griga - člen
Jana Huláková - člen
Mgr. Štefánia Strapáčová – člen

 

Krízový štáb obce Nová Bystrica:
Ing. Jozef Balačin - predseda
Mgr. Michal Balačin – podpredseda
Milan Brisučiak ml. – člen
Peter Hruška - člen
Marián Liščák st. – člen
Miroslav Janura - člen
Dušan Šadibol – člen
Miroslav Masnica - člen
Mgr. Peter Čierňava – člen

 

15.02.2019

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov:
PhDr. Marián Liščák – SMER - predseda
Jaroslav Kováč - SNS - člen
Miroslav Masnica – nezávislý - člen

Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu:
Ľubomír Griga - predseda
Jaroslav Kováč - člen
PhDr. Marián Liščák - člen
Mgr. Peter Čierňava – člen
Mgr. Elena Jančulová - člen
Iveta Pastvová – člen

Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania:
Dušan Šadibol - predseda
Mgr. Michal Balačin - člen
Jana Huláková - člen
Mgr. Štefan Poništiak – člen

Komisia sociálna a zdravotná:
Mgr. Michal Balačin - predseda
Mgr. Peter Čierňava – člen
PhDr. Monika Halvoníková - člen
Mgr. Katarína Vaňovcová - člen

Komisia finančná:
Jaroslav Kováč - predseda
Ľubomír Griga - člen
Jana Huláková - člen
Mgr. Štefánia Strapáčová – člen

 

Krízový štáb obce Nová Bystrica:
Ing. Jozef Balačin - predseda
Mgr. Michal Balačin – podpredseda
Milan Brisučiak ml. – člen
Peter Hruška - člen
Marián Liščák st. – člen
Miroslav Janura - člen
Dušan Šadibol – člen
Miroslav Masnica - člen
Mgr. Peter Čierňava – člen