Harvelka

 

Harvelka bola pôvodná osada obce Stará Bystrica, od roku 1950 samostatná obec okresu Kysucké Nové Mesto a od roku 1960 okresu Čadca. Z obce Lutiše bola k nej pričlenená osada Oselnica. Z rozptýleného osídlenia sa v 19. storočí vytvorila osada. Cirkevne patrila k fare v Starej Bystrici a od roku 1788 k Riečnici. V roku 1950 mala 960 obyvateľov a v roku 1980 502 obyvateľov, počet domov bol 149. V roku 1985 bola ako obec zrušená. Obec Harvelka bola rozsiahla dedina, v ktorej občania žili v osadách a na samotách.Centrum obce tvoril MNV, kultúrny dom, kostol, základná škola, obchod s rozličným tovarom a jedna školská bytovka, kde bývali učitelia pôsobiaci na tanajšej škole. V roku 1978 v obci žilo 450-503 obyvateľov, z toho 27 občanov cigánskeho pôvodu, ktorí bývali na cholvárkoch zvaných Buková-Oselnice. Prevažná väčšina obyvateľov bola zamestnaná v ZVL Kysucké Nové Mesto, Tatra Čadca, OSP Čadca, JRD „Pokrok" Stará Bystrica a taktiež v okresoch Karviná, Ostrava a Frýdek-Mýstek.
Títo občania, ktorí sa z obce museli vysťahovať následkom výstavby vodnej nádrže si v prevažnej miere zabezpečovali náhradné ubytovanie kúpou rodinných domov mimo nášho okresu a zamestnaním na ŠM a JRD, kde im boli pridelené byty. V roku 1978 sa začalo s výkupom nehnuteľností a to v osade u Mackurov, kde na tomto mieste sa začala stavba hrádze, postupne boli vykupované osady u Matjaši, kde sa plánovala provizorná cesta od Jančulov po Matjašov. Postupne sa začali vykupovať nehnuteľnosti v celej obci.

 


Baronova chalupa


Cholvarky na Darovanej


Cholvarky u Sporiny


Cholvarok u Marunovcov, pred rokom 1900 to bola škola


Gregušova a Robertova šopa


Harvelská kaplnka a stará škola


Hruškov dom


Osada Krchovia


Osada Kubičinovia


Lanovka na Jelenčiakovci


Čerchľova poľana


Na Závodzkovom Starom diele


Stará škola


Osada Nemcovia


Osada Krchovia


Osada Kubičinovia


Osada Matejašovia


Osada Matejašovia


Osada Plaštiakovia


Osada Surovcovia


Osada Surovcovia


Osada u Kubíka


Osada u Romana


Poľana


Pri kolibe


Pri mlyne


Románska dolina


Harvelská kaplnka


Osada u Klieska - Adamcovia


Osada u Klieska


Osada u Klieska


Osada u Kliešťa


Osada u Krcha


Osada u Čavajdy


Osada u Laboša


Osada u Mohyly


Osada u Romana


Osada u Surovca


Osada u Švajca


Osada u Zajaca


ZDŠ Harvelka


Osada Uhlisko

Forografie poskytol pán František Fedor

Harvelka

 

Harvelka bola pôvodná osada obce Stará Bystrica, od roku 1950 samostatná obec okresu Kysucké Nové Mesto a od roku 1960 okresu Čadca. Z obce Lutiše bola k nej pričlenená osada Oselnica. Z rozptýleného osídlenia sa v 19. storočí vytvorila osada. Cirkevne patrila k fare v Starej Bystrici a od roku 1788 k Riečnici. V roku 1950 mala 960 obyvateľov a v roku 1980 502 obyvateľov, počet domov bol 149. V roku 1985 bola ako obec zrušená. Obec Harvelka bola rozsiahla dedina, v ktorej občania žili v osadách a na samotách.Centrum obce tvoril MNV, kultúrny dom, kostol, základná škola, obchod s rozličným tovarom a jedna školská bytovka, kde bývali učitelia pôsobiaci na tanajšej škole. V roku 1978 v obci žilo 450-503 obyvateľov, z toho 27 občanov cigánskeho pôvodu, ktorí bývali na cholvárkoch zvaných Buková-Oselnice. Prevažná väčšina obyvateľov bola zamestnaná v ZVL Kysucké Nové Mesto, Tatra Čadca, OSP Čadca, JRD „Pokrok" Stará Bystrica a taktiež v okresoch Karviná, Ostrava a Frýdek-Mýstek.
Títo občania, ktorí sa z obce museli vysťahovať následkom výstavby vodnej nádrže si v prevažnej miere zabezpečovali náhradné ubytovanie kúpou rodinných domov mimo nášho okresu a zamestnaním na ŠM a JRD, kde im boli pridelené byty. V roku 1978 sa začalo s výkupom nehnuteľností a to v osade u Mackurov, kde na tomto mieste sa začala stavba hrádze, postupne boli vykupované osady u Matjaši, kde sa plánovala provizorná cesta od Jančulov po Matjašov. Postupne sa začali vykupovať nehnuteľnosti v celej obci.

 


Baronova chalupa


Cholvarky na Darovanej


Cholvarky u Sporiny


Cholvarok u Marunovcov, pred rokom 1900 to bola škola


Gregušova a Robertova šopa


Harvelská kaplnka a stará škola


Hruškov dom


Osada Krchovia


Osada Kubičinovia


Lanovka na Jelenčiakovci


Čerchľova poľana


Na Závodzkovom Starom diele


Stará škola


Osada Nemcovia


Osada Krchovia


Osada Kubičinovia


Osada Matejašovia


Osada Matejašovia


Osada Plaštiakovia


Osada Surovcovia


Osada Surovcovia


Osada u Kubíka


Osada u Romana


Poľana


Pri kolibe


Pri mlyne


Románska dolina


Harvelská kaplnka


Osada u Klieska - Adamcovia


Osada u Klieska


Osada u Klieska


Osada u Kliešťa


Osada u Krcha


Osada u Čavajdy


Osada u Laboša


Osada u Mohyly


Osada u Romana


Osada u Surovca


Osada u Švajca


Osada u Zajaca


ZDŠ Harvelka


Osada Uhlisko

Forografie poskytol pán František Fedor