Lekár: MUDr. Ľubomír Tischler
Detská sestra: Viera Koščáková

 

Pondelok 7:00 – 8:00
8:00 – 11:00 
odbery
kuratíva 
Utorok 7:00 – 8:00
8:00 – 11:00
11:30-13:30 
13:30-14:30
14:30-15:30
odbery
kuratíva
prehliadky 
administr.činnosť
návštevy
Streda ordinácia v ambulancii
Zborov nad Bystricou
 
Štvrtok 7:00 - 8:00
8:00 – 11:00
11:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30-15:30 
odbery
kuratíva
poradne
administr. činnosť
návštevy 
Piatok ordinácia v ambulancii 
Zborov nad Bystricou
 

 

V prípade neprítomnosti lekára volajte
na číslo: 0904/149 486 alebo 041/4391 344
/ambulancia Zborov nad Bystricou/

Nová Bystrica : 041/4397 386
Návštevy novorodencov a chorých detí
po telefonickom dohovore s lekárom.

Lekár: MUDr. Ľubomír Tischler
Detská sestra: Viera Koščáková

 

Pondelok 7:00 – 8:00
8:00 – 11:00 
odbery
kuratíva 
Utorok 7:00 – 8:00
8:00 – 11:00
11:30-13:30 
13:30-14:30
14:30-15:30
odbery
kuratíva
prehliadky 
administr.činnosť
návštevy
Streda ordinácia v ambulancii
Zborov nad Bystricou
 
Štvrtok 7:00 - 8:00
8:00 – 11:00
11:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30-15:30 
odbery
kuratíva
poradne
administr. činnosť
návštevy 
Piatok ordinácia v ambulancii 
Zborov nad Bystricou
 

 

V prípade neprítomnosti lekára volajte
na číslo: 0904/149 486 alebo 041/4391 344
/ambulancia Zborov nad Bystricou/

Nová Bystrica : 041/4397 386
Návštevy novorodencov a chorých detí
po telefonickom dohovore s lekárom.