16.05.2019
Dňa 02.03.2019 sa tradične v našej obci uskutočnila ľudová veselica spojená s pochovávaním basy. Fašiangový čas býva tradične ukončený symbolickým pochovaním basy. Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Tento rok nebol výnimkou .


Od 19:00 hodine sa zo sály domu kultúry ozývali ľudové piesne v podaní ĽH Starejší, ZSS Dolinka, FS Bystrica a Bystrickej kasne. Počas ľudovej veselice sa návštevníci mohli prísť občerstviť a posilniť vareným vínkom a varenou klobásou.
Samotný akt sa odohral sprievodom rôznych masiek, muzikantov a samotnej basy nesenej na márach sa presunul na pódium, kde spev, hranie, tancovanie, plakanie a smútenie za milovanou basou pôsobilo žartovne. Komicky odohraná svätá omša s pochovaním basy je už v našej obci tradíciou niekoľko rokov.
Po pochovaní basy ešte pokračovala zábava pri DJ Jánovi Mačasovi.
Týmto sa aj chceme poďakovať všetkým folkloristom, účinkujúcim a samozrejme návštevníkom podujatia a tešíme sa na všetkých opäť o rok.

Autor: Simona Slivková 

Foto: Natália Kolenová 

 

16.05.2019
Dňa 02.03.2019 sa tradične v našej obci uskutočnila ľudová veselica spojená s pochovávaním basy. Fašiangový čas býva tradične ukončený symbolickým pochovaním basy. Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Tento rok nebol výnimkou .


Od 19:00 hodine sa zo sály domu kultúry ozývali ľudové piesne v podaní ĽH Starejší, ZSS Dolinka, FS Bystrica a Bystrickej kasne. Počas ľudovej veselice sa návštevníci mohli prísť občerstviť a posilniť vareným vínkom a varenou klobásou.
Samotný akt sa odohral sprievodom rôznych masiek, muzikantov a samotnej basy nesenej na márach sa presunul na pódium, kde spev, hranie, tancovanie, plakanie a smútenie za milovanou basou pôsobilo žartovne. Komicky odohraná svätá omša s pochovaním basy je už v našej obci tradíciou niekoľko rokov.
Po pochovaní basy ešte pokračovala zábava pri DJ Jánovi Mačasovi.
Týmto sa aj chceme poďakovať všetkým folkloristom, účinkujúcim a samozrejme návštevníkom podujatia a tešíme sa na všetkých opäť o rok.

Autor: Simona Slivková 

Foto: Natália Kolenová