Active ImagePíšťalový organ v Novej Bystrici pochádza z dielne Neussera. Opusové číslo nebolo zistené, ale odhadom sa výroba nástroja datuje ku koncu 19. storočia, k rokom 1885-1895. Pri pohľade na organ upúta našu pozornosť predná časť nazývaná prospekt. Je vytvorený z jedného radu kovových píšťal a pôsobí impozantne. Všetky prospektové píšťaly sú „živé“, teda hrajúce. Organista ovláda nástroj od hracieho stola, ktorý je umiestnený z bočnej strany priamo v skrini organa. Klávesy a registrové tiahla hracieho stola sú spojené s príslušnými mechanizmami vo vnútri vzdušnice traktúrou, ktorá má za úlohu preniesť pohyb kláves na ventily a ďalšie zariadenia umiestnené vo vzdušnici. Jedná sa o mechanickú traktúru. To znamená, že prenos od klávesy po vzdušnicu je mechanický.  V organovej skrini je vzdušnica obstarávajúca rozvod vzduchu k jednotlivým píšťalám. V tomto prípade je to kuželková vzdušnica. V organe sa nachádza 594 drevených a kovových píšťal. Tie sa rozdeľujú stopami, teda dĺžkou. Drevené píšťaly znejú tlmene a tajuplnejšie, kovové zas ostrejšie a jasnejšie. Na ich výrobu sa používa meď, zinok, mosadz a organový kov (zmes cínu a olova).  Nástroj má jeden manuál s deviatimi registrami a pedál. Registrom organista mení farbu, silu zvuku a prispôsobuje tak hru danému liturgickému obdobiu (Pôst, Advent, Vianoce a pod.).

Pedál je vyrobený z dubu. Dodáva celej hre hĺbku, vážnosť a dôstojnosť. Sú to tie najhlbšie tóny. V neposlednej rade je veľmi dôležitý elektrický ventilátor, ktorý slúži k stlačovaniu vzduchu a jeho čerpaniu do zásobníka, z ktorého sú napájané všetky spotrebiče vzduchu v organe. Je paradoxné, že v nástroji sa nachádza i „čert“, čo je slangový výraz organárov pre ukazovateľa výšky zásobného mechu, ktorý je umiestnený v bočnej strane organa.
Obhliadkou nástroja bolo zistené, že nástroj je napadnutý drevokazným hmyzom a na základe mechanických závad, intonačných rozdielov, nehrajúcich manuálových, pedálových kláves a rozladenia bol nepoužiteľný pri liturgických úkonoch. Vzhľadom na to, v akom stave sa organ nachádzal, bolo potrebné ho z väčšej časti rozobrať a previezť do dielne. Tam sa v súčasnosti opravujú a vyrábajú nové časti nástroja.

Organ je bez pochyby ten najväčší, najodvážnejší a najnádhernejší hudobný nástroj, aký ľudský duch vytvoril. Je to celý orchester, z ktorého obratná ruka všetko vylúdi, na ktorom môže všetko predviesť.“
(Honoré de Balzac)

Váš duchovný otec
Stanislav Capiak


Active Image

Active ImageActive Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active ImagePíšťalový organ v Novej Bystrici pochádza z dielne Neussera. Opusové číslo nebolo zistené, ale odhadom sa výroba nástroja datuje ku koncu 19. storočia, k rokom 1885-1895. Pri pohľade na organ upúta našu pozornosť predná časť nazývaná prospekt. Je vytvorený z jedného radu kovových píšťal a pôsobí impozantne. Všetky prospektové píšťaly sú „živé“, teda hrajúce. Organista ovláda nástroj od hracieho stola, ktorý je umiestnený z bočnej strany priamo v skrini organa. Klávesy a registrové tiahla hracieho stola sú spojené s príslušnými mechanizmami vo vnútri vzdušnice traktúrou, ktorá má za úlohu preniesť pohyb kláves na ventily a ďalšie zariadenia umiestnené vo vzdušnici. Jedná sa o mechanickú traktúru. To znamená, že prenos od klávesy po vzdušnicu je mechanický.  V organovej skrini je vzdušnica obstarávajúca rozvod vzduchu k jednotlivým píšťalám. V tomto prípade je to kuželková vzdušnica. V organe sa nachádza 594 drevených a kovových píšťal. Tie sa rozdeľujú stopami, teda dĺžkou. Drevené píšťaly znejú tlmene a tajuplnejšie, kovové zas ostrejšie a jasnejšie. Na ich výrobu sa používa meď, zinok, mosadz a organový kov (zmes cínu a olova).  Nástroj má jeden manuál s deviatimi registrami a pedál. Registrom organista mení farbu, silu zvuku a prispôsobuje tak hru danému liturgickému obdobiu (Pôst, Advent, Vianoce a pod.).

Pedál je vyrobený z dubu. Dodáva celej hre hĺbku, vážnosť a dôstojnosť. Sú to tie najhlbšie tóny. V neposlednej rade je veľmi dôležitý elektrický ventilátor, ktorý slúži k stlačovaniu vzduchu a jeho čerpaniu do zásobníka, z ktorého sú napájané všetky spotrebiče vzduchu v organe. Je paradoxné, že v nástroji sa nachádza i „čert“, čo je slangový výraz organárov pre ukazovateľa výšky zásobného mechu, ktorý je umiestnený v bočnej strane organa.
Obhliadkou nástroja bolo zistené, že nástroj je napadnutý drevokazným hmyzom a na základe mechanických závad, intonačných rozdielov, nehrajúcich manuálových, pedálových kláves a rozladenia bol nepoužiteľný pri liturgických úkonoch. Vzhľadom na to, v akom stave sa organ nachádzal, bolo potrebné ho z väčšej časti rozobrať a previezť do dielne. Tam sa v súčasnosti opravujú a vyrábajú nové časti nástroja.

Organ je bez pochyby ten najväčší, najodvážnejší a najnádhernejší hudobný nástroj, aký ľudský duch vytvoril. Je to celý orchester, z ktorého obratná ruka všetko vylúdi, na ktorom môže všetko predviesť.“
(Honoré de Balzac)

Váš duchovný otec
Stanislav Capiak


Active Image

Active ImageActive Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image