25.04.2022
Drahí bratia a sestry,
chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na
Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké
množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho
milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch
milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým
znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky
mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených.
Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje
srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky,
záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev.
Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

 

25.04.2022
Drahí bratia a sestry,
chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na
Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké
množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho
milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch
milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým
znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky
mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených.
Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje
srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky,
záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev.
Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.