27.09.2021

1. V pondelok bude spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza.

2. V stredu bude sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.

3. Vo štvrtok bude spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.

4. V piatok bude spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša(z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi.

5. V sobotu bude spomienka  Svätých anjelov strážcov.

6. Tento týždeň bude aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem podľa potreby. Litánie k B. Srdcu Ježišovmu budú v piatok pred sv. omšou.

7. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, v stredu a v piatok sv. omše budú večer o 18.00 hod. V utorok, vo štvrtok a v sobotu budú sv. omše ráno o 7.30 hod. 

8. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod.

9.  Sv. omše:

                   Po: O 18. 00 hod.

                   Ut: O 7. 30 hod.

                   Str: O 18. 00 hod.

                   Štv: O 7. 30 hod.         

                   Pia: O 18. 00 hod.

                   So:  O 7. 30 hod.

                   Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11.00 hod.

10. V piatok začína október-mesiac Ružencovej Panny Márie, v ktorom by sme si mali dať viac záležať ako inokedy na spoločnej modlitbe sv. ruženca, zvlášť v rodinách, keď svoje deti a vnúčatá naučíte modliť sa a podľa toho žiť, vtedy budete môcť povedať, že ste im dali všetko. Úmysel KBS na mesiac október je: “Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca“. Na tento úmysel bude obetovaná aj pokloná Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ktorá bude po I. piatkovej poklone celú noc do rannej sv. omši v sobotu.

11. Pán Boh zaplať dvoru Pastvečkovia a Strapáčovia za upratovanie a za milodar 322,-€ na kostol. Sv. omša za nich bude odslúžená v piatok(01.10.)  o 18. 00 hod. Pokračuje dvor Sobolovia, Hančinovia, Romaníkovia a Klanicovia.

 

27.09.2021

1. V pondelok bude spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza.

2. V stredu bude sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.

3. Vo štvrtok bude spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.

4. V piatok bude spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša(z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi.

5. V sobotu bude spomienka  Svätých anjelov strážcov.

6. Tento týždeň bude aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem podľa potreby. Litánie k B. Srdcu Ježišovmu budú v piatok pred sv. omšou.

7. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, v stredu a v piatok sv. omše budú večer o 18.00 hod. V utorok, vo štvrtok a v sobotu budú sv. omše ráno o 7.30 hod. 

8. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod.

9.  Sv. omše:

                   Po: O 18. 00 hod.

                   Ut: O 7. 30 hod.

                   Str: O 18. 00 hod.

                   Štv: O 7. 30 hod.         

                   Pia: O 18. 00 hod.

                   So:  O 7. 30 hod.

                   Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11.00 hod.

10. V piatok začína október-mesiac Ružencovej Panny Márie, v ktorom by sme si mali dať viac záležať ako inokedy na spoločnej modlitbe sv. ruženca, zvlášť v rodinách, keď svoje deti a vnúčatá naučíte modliť sa a podľa toho žiť, vtedy budete môcť povedať, že ste im dali všetko. Úmysel KBS na mesiac október je: “Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca“. Na tento úmysel bude obetovaná aj pokloná Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ktorá bude po I. piatkovej poklone celú noc do rannej sv. omši v sobotu.

11. Pán Boh zaplať dvoru Pastvečkovia a Strapáčovia za upratovanie a za milodar 322,-€ na kostol. Sv. omša za nich bude odslúžená v piatok(01.10.)  o 18. 00 hod. Pokračuje dvor Sobolovia, Hančinovia, Romaníkovia a Klanicovia.