03.05.2021

1. Dnes po I.sv omši bude prvonedeľná pobožnosť a Eucharistické požehnanie.

2. V pondelok bude sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.

3. V stredu bude pohreb našej +Emílie Vojtekovej o 15. 30 hod. na cintoríne a v piatok 07.05. bude o 18. 00 hod. sv. omša obetovaná za spásu nesmrteľnej duše.

4. Tento týždeň bude aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem podľa potreby: Litánie k B. Srdcu Ježišovmu budú v piatok pred sv. omšou.

 

5. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, vo štvrtok a v piatok sv. omše budú večer o 18.00 hod. V utorok, v stredu a v sobotu  budú sv. omše ráno o 7.30 hod.

6. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod. O 13. 00 hod. bude sv. omša u Granátov obetovaná za hasičov.

7. Sv. omše:

                   Po: O 18. 00 hod.

                   Ut: O 7.30 hod.

                   Str: O 7. 30 hod.

                  Štv: O 18. 00 hod.

                  Pia: O 18. 00 hod.

                  So:  O 7. 30 hod.

                  Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11. 00 hod.

                         O 13. 00 hod. – u Granátov za hasičov.

 

8. Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 30. mája 2021. Prosil by som rodičov, keby skutočne dbali na to, aby ich deti vedeli  modlitby a hlavné sv. spoveď naspamäť. Veľmi veľa záleži od Vás drahí rodičia. Vo štvrtok prídite na sv. omšu večer o 18. 00 hod.

03.05.2021

1. Dnes po I.sv omši bude prvonedeľná pobožnosť a Eucharistické požehnanie.

2. V pondelok bude sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.

3. V stredu bude pohreb našej +Emílie Vojtekovej o 15. 30 hod. na cintoríne a v piatok 07.05. bude o 18. 00 hod. sv. omša obetovaná za spásu nesmrteľnej duše.

4. Tento týždeň bude aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem podľa potreby: Litánie k B. Srdcu Ježišovmu budú v piatok pred sv. omšou.

 

5. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, vo štvrtok a v piatok sv. omše budú večer o 18.00 hod. V utorok, v stredu a v sobotu  budú sv. omše ráno o 7.30 hod.

6. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod. O 13. 00 hod. bude sv. omša u Granátov obetovaná za hasičov.

7. Sv. omše:

                   Po: O 18. 00 hod.

                   Ut: O 7.30 hod.

                   Str: O 7. 30 hod.

                  Štv: O 18. 00 hod.

                  Pia: O 18. 00 hod.

                  So:  O 7. 30 hod.

                  Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11. 00 hod.

                         O 13. 00 hod. – u Granátov za hasičov.

 

8. Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 30. mája 2021. Prosil by som rodičov, keby skutočne dbali na to, aby ich deti vedeli  modlitby a hlavné sv. spoveď naspamäť. Veľmi veľa záleži od Vás drahí rodičia. Vo štvrtok prídite na sv. omšu večer o 18. 00 hod.