22.03.2021

1. Počas pobožnosti krížovej cesty možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

2. Na dnešnú nedeľu pripadá celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Na nástenke je číslo účtu na ktorý je možne zaslať milodar. Za milodary Vám vopred Pán Boh zaplať.

3. Vo štvrtok bude slávnosť Zvestovanie Pána.

 

22.03.2021

1. Počas pobožnosti krížovej cesty možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

2. Na dnešnú nedeľu pripadá celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Na nástenke je číslo účtu na ktorý je možne zaslať milodar. Za milodary Vám vopred Pán Boh zaplať.

3. Vo štvrtok bude slávnosť Zvestovanie Pána.