21.02.2021

1. Počas pobožnosti krížovej cesty možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

2V pondelok bude sviatok Katedry sv. Petra, apoštola.

3. Jarné kántrové dní sú v tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a sv. zmierenia a činorodá láska k blížnym.

 

Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto prvú pôstnu nedeľu
konala zbierka na charitu. Diecézna charita Žilina Vás v čase
zatvorených kostolov pozýva darovať svoju almužnu počas celého pôstu 
pre ľudí v núdzi. Zbierku rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA POMÁHA
TRPIACIM V MOJEJ DIECÉZE. Pošlite svoju almužnu a darujte ju službe
núdznym niektorou z ponúkaných foriem, či priamo na účet, poštovou
poukážkou, prostredníctvom QR kódu, cez stránku www.charitaza.sk. Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie
byť blízko pri človeku a prinášať nádej aj v týchto náročných časoch.
Naša spoločná služba je, v tomto období zvlášť, svedectvom života Cirkvi
vo svete. Ďakujeme!

 

21.02.2021

1. Počas pobožnosti krížovej cesty možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

2V pondelok bude sviatok Katedry sv. Petra, apoštola.

3. Jarné kántrové dní sú v tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a sv. zmierenia a činorodá láska k blížnym.

 

Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto prvú pôstnu nedeľu
konala zbierka na charitu. Diecézna charita Žilina Vás v čase
zatvorených kostolov pozýva darovať svoju almužnu počas celého pôstu 
pre ľudí v núdzi. Zbierku rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA POMÁHA
TRPIACIM V MOJEJ DIECÉZE. Pošlite svoju almužnu a darujte ju službe
núdznym niektorou z ponúkaných foriem, či priamo na účet, poštovou
poukážkou, prostredníctvom QR kódu, cez stránku www.charitaza.sk. Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie
byť blízko pri človeku a prinášať nádej aj v týchto náročných časoch.
Naša spoločná služba je, v tomto období zvlášť, svedectvom života Cirkvi
vo svete. Ďakujeme!