04.01.2020

Farnosť Nová Bystrica na čele s dôstojným pánom Pavlom Herudom z úprimného srdca Ďakuje za štedrosť pri podpore Dobrej noviny kde sa vybralo 1.720,-€.

 

04.01.2020

Farnosť Nová Bystrica na čele s dôstojným pánom Pavlom Herudom z úprimného srdca Ďakuje za štedrosť pri podpore Dobrej noviny kde sa vybralo 1.720,-€.