01.10.2020
"Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na
50 osôb, slovenskí biskupi od 1. októbra 2020 až do odvolania udeľujú
všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme
zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež
trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj
tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili
sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. Duchovní
pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj
obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so
všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a
konfliktom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na  tomto mieste:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Kňazov zároveň prosíme, aby v jednotlivých farnostiach ocenili podporu a
modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení
bohoslužieb pokračovať. Pozvime ich, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s
obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy. S
trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo
vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami
evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána,
aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka,
nech oroduje za nás všetkých!"

S modlitbou na vás pamätajú a žehnajú vám biskupi Slovenska
01.10.2020
"Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na
50 osôb, slovenskí biskupi od 1. októbra 2020 až do odvolania udeľujú
všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme
zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež
trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj
tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili
sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. Duchovní
pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj
obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so
všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a
konfliktom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na  tomto mieste:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Kňazov zároveň prosíme, aby v jednotlivých farnostiach ocenili podporu a
modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení
bohoslužieb pokračovať. Pozvime ich, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s
obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy. S
trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo
vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami
evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána,
aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka,
nech oroduje za nás všetkých!"

S modlitbou na vás pamätajú a žehnajú vám biskupi Slovenska